Hur förstår man förkortningar i sitt supportärende?

Hur förstår man förkortningar i sitt supportärende?

Det förekommer förkortningar i ärenden och tickets från supporten utöver de som är vedertagna förkortningar. Här listas dessa med en förklaring över vad betydelsen är.

 

Förkortning    Beskrivning
AG Artikelgrupp
BO Backoffice (klientkassa låst för försäljning)
BT/KT Betalterminal, kortterminal
C&C/CoC Click & Collect
FN Fortnox (bokföringsprogram)
CC/KE CleanCash/Kontrollenhet (dosan med Skatteverkets logga)
HK Huvudkassa (eller den dator där databasen ligger)
K Kund (oftast den person som kontaktade oss på supporten)
KL Kassalåda/Kortleverantör (kassalåda är vanligast)
KP Kassaprogrammet
KRI/KCI/KMI Kund Ringer/Chattar/Mejlar in
KS Kvittoskrivare
MCR Magnetkortsläsare (Magnet card reader)
MB Moderkort (viktig hårdvara i kassadatorn)
NIC Network Interface Card, Nätverkskort
VPB Vapenboken
PP Payment Plattform (för att bl.a. koppla BT mot KP)
WO Weboffice
WS Webshop
ÅF Återförsäljare