Kan man programmera en knapp för att ta ut kopia på senaste kvittot som slogs ut?