Jag har en digital kassavåg och vill inte att vågen ska slå in priset direkt när vikten är vägd. Detta för att jag vill skriva ut etiketter på viktpriset. Kan man ändra detta?