Filmregistret

Skapa/hämta en film

För att skapa eller hämta en film så behöver man gå in i filmregistret Register->Filmregister

 

Man kan skapa en film manuellt eller så kan man hämta direkt från bioguiden.
En film som är kopplad till bioguiden ska ha denna logga på sig (se bild nedan) 


Bioguiden

Att hämta en färdig film från bioguiden är det vanligaste sättet att arbeta på i filmregistret. 
Ska filmen rapporteras till bioguiden så är det viktigt att använda sig utav "Sök efter film". 

1. Fyll i namnet på filmen och tryck på F3 - Sök efter film.
Det är också viktigt att hämta rätt typ av film som din biograf stödjer, Exempelvis: 3D, Atmos, Imax etc. 

2. Välj korrekt film i listan och tryck sedan på F4 - Hämta film och tryck sedan på Spara

OBSERVERA! Om filmen som sökes inte hittas kan det vara att man behöver rensa hela det registret och hämta allt på nytt.

Gör då så här:

1. Gå till: Arkiv ->Servicerutiner -> Register -> Filmregister

2. Välj "Töm"

3. Starta om Chaplin

4. Gå in i Filmregistret och sök efter filmen igen

Nu ska hela registret laddas ner igen och filmen bör hittas. Om den trots denna åtgärd inte hittas rekommenderas att ta kontakt med filmens leverantör och be dem publicera den hos Bioguiden.


Lägg till en film manuellt

1. Tryck på knappen Ny

2. Fyll i

  • Filmnamn
  • Ålder
  • DistNr
  • Speltid 
  • Ord.Pris

Tryck sedan på Spara