Chaplin - Registrera kassans tillverkningsnummer digitalt

Registrera tillverkningsnummer digitalt i Chaplin

Enligt nya regler från Skatteverket behöver kassaregisters tillverkningsnummer vara registrerat digitalt i kassaprogrammet. Detta gäller även Chaplindatorer som används till försäljning och som är anslutna till kontrollbox. Tidigare räckte det att detta nummer gick att utläsa via en etikett fäst fysiskt på datorn men behöver efter denna förändring även finnas utläsbart digitalt via kassaprogrammets menyer. 

 

Vad är tillverkningsnummer och var hittar jag detta?
Tillverkningsnummer är ett unikt nummer för varje säljande kassa och levereras tillsammans med kassaregistren i form av fysiska etiketter som ska fästas på kassadatorn. Detta tillverkningsnummer använder butiksansvarig när kassaregistret registreras hos Skatteverket i samband med att kassasystemet sätts i drift. Etiketterna innehåller bland annat information som berör tillverkardeklarationen. Då det finns mängder med olika kassamodeller, likväl som att etiketten blivit fäst antingen av er själva eller kassainstallatören, kan själva fästplatsen skilja. Leta efter en etikett som ser ut som på bilden nedanför. 

OBS! Saknas denna etikett måste en ny beställas samt en ny registrering av kassaregistret utföras via Skatteverkets webbplats, se mer om detta längre ner. 

 

Hur registrerar jag tillverkningsnumret i min kassa?
Innan det går att registrera tillverkningsnummer digitalt behöver Chaplin uppdateras. När Chaplin är uppdaterat går det sedan bra att ange tillverkningsnumret under programmets företagsuppgifter. Ett unikt tillverkningsnummer ska anges för varje Chaplindator som är ansluten till kontrollbox. Om detta inte anges kommer ett påminnande fönster automatiskt öppnas i samband vid omstart alternativt dagsavslut när sju dagar har passerat fram tills att tillverkningsnumret är angivet. Det är upp till er själva att säkerställa att tillverkningsnummer anges och registreras korrekt på samtliga Chaplinterminaler med kontrollbox.

1. Uppdatera kassorna

För att söka efter uppdateringar går det bra att öppna menyn Hjälp - Versionshantering - Sök efter nyare version Chaplin och därefter följa instruktionerna på skärmen. Det är viktigt att samtliga Chaplinkassor uppdateras.

 

2. Ange tillverkningsnummer på varje Chaplinterminal med kontrollbox

Efter uppdateringen finns fältet för tillverkningsnummer redo att användas. 

Öppna menyn Arkiv - Inställningar - Företagsuppgifter och öppna fliken Kontrollenhet. Fyll sedan i tillverkningsnumret från klisteretiketten i fönstret för detta. 

Spara, stäng och starta om Chaplin.

 

Om tillverkningsnumret inte anges kommer ett påminnande fönster automatiskt öppnas i samband vid omstart alternativt dagsavslut när sju dagar har passerat fram tills att tillverkningsnumret är angivet. Detta fönster kommer återkomma på samtliga säljande kassaterminaler (ej backoffice) fram tills numret är angivet i rutan.

Ange samtliga siffror i fältet som framgår i tillverkningsnumret från er etikett. 

Tänk på att det måste vara ett unikt tillverkningsnummer som anges för varje säljande kassa!

 

Vad gör jag ifall jag inte hittar tillverkningsetiketten?
Varje säljande kassa ska ha en synlig tillverkningsetikett. Om denna av någon anledning inte finns eller fallit bort går det bra att beställa en ny genom att följa denna beställningslänk. När denna är beställt måste också kassaregistret registreras på nytt via Skatteverkets webbplats, se gärna mer om detta i den separata artikeln samt kontakta Skatteverket för ytterligare information.