Skapa en fribiljett

Skapa en fribiljett

Biljettkoder kan användas i internetbokningen som exempelvis Junior eller Senior biljetter där biljetten ska vara en fribiljett. 
 

För att skapa en biljettkod så behöver man öppna biljettregistret i Chaplin Register -> Biljettregister

  1. Börja med att fylla i kortnamnet på biljettkoden. Exempelvis PENS som i Pensionär 
  2. Skriv sedan benämningen biljettkoden.
  3. Välj vilken föreställningstyp denna biljettkod ska gälla för. 
  4. Välj vart denna biljettkod ska kunna användas, Chaplin och/eller Internetbokningen 
  5. Priset på hyresberäkningen ska vara 0:- för samtliga.
  6. Välj sedan hyresberäkningen som ska rapporteras till bioguiden
  7. Kryssa i rutan för Fribiljett

 

 

7. Om biljettkoden ska gälla på internetbokningen så måste man även aktivera denna funktion.
Tryck på fliken Internetbokning och kryssa i Tillgänglig på internetbokning

 

Nu är vi färdiga med fribiljetten.

Tryck på Spara och sen stäng