Skapa biljettkod

Biljettkoder

Biljettkoder kan användas i internetbokningen som exempelvis Junior eller Senior biljetter där priset ska skilja sig från ordinarie priset på föreställningen. 

För att skapa en biljettkod så behöver man öppna biljettregistret i Chaplin Register -> Biljettregister

  1. Börja med att fylla i kortnamnet på biljettkoden. Exempelvis PENS som i Pensionär 
  2. Skriv sedan benämningen biljettkoden.
  3. Välj vilken föreställningstyp denna biljettkod ska gälla för. 
  4. Välj vart denna biljettkod ska kunna användas, Chaplin och/eller Internetbokningen 
  5. Fyll i priset som biljettkoden ska ha
  6. Välj sedan hyresberäkningen som ska rapporteras till bioguiden

 

7. Om biljettkoden ska gälla på internetbokningen så måste man även aktivera denna funktion.
Tryck på fliken Internetbokning och kryssa i Tillgänglig på internetbokning

 

 

Nu är vi färdiga med biljettkoden.

Tryck på Spara och sen stäng