Det kommer ingen text på kvittot. Kan färgen vara slut? - Mobila Betalningslösningen

Det kommer ingen text på kvittot. Kan färgen vara slut?

Om det inte kommer någon text på kvittot beror det inte på att färgen är slut. Kvittoskrivaren värmer upp och "bränner" in texten i kvittopappret och "färgen" kan helt enkelt inte ta slut. Det är ytterst ovanligt att själva "brännaren" i kvittoskrivare slutar att fungera. 

 

Vänd håll på rullen

Prova först att vända håll på kvittorullen då det vanliga är att enbart en sida av pappret ger svärta när den värms upp. Om rullen till exempel har hamnat på fel håll försöker således skrivaren att värma upp fel sida på pappret.

I enstaka fall kan man se hela kvittorullar som är defekta och inte ger någon svärta på varken ena eller andra sidan. Prova också att byta rulle helt om ovan tips inte hjälper.