Hur startar man om eller stänger av enheten? - Mobila Betalningslösningen

Hur startar man om enheten?

Att starta om teknisk utrustning är någonting som faktiskt fyller en funktion mer än att lösa de flesta oväntat uppkomna fenomen. En omstart minskar bland annat belastningen på systemets arbetsminne. Omstart av enheten är något som bör utföras med några dagars mellanrum. 

 

Starta om

För att starta om terminalen håll inne knappe [Power] i ett par sekunder.

Välj därefter "Reboot" på skärmen och enheten kommer starta om sig.

När systemet är uppstartat är igen det bara till att logga in och fortsätt som vanligt!

 

Stänga av enheten och starta upp den manuellt

Det går bra att när som helst stänga av enheten och starta upp den igen. Detta är också rekommenderat att göra ett par gånger i veckan då detta på samma sätt som en omstart frigör enhetens arbetsminne.

Håll inne knappe [Power] i ett par sekunder och välj därefter "Stäng av" på skärmen. 

Enheten kommer därefter stängas ner helt och bryta strömmen. 

För att sätta igång enheten igen håll inne knappen [Power] i fem långa sekunder.

När systemet är uppstartat igen är det bara till att logga in och fortsätt som vanligt!

 

Bryta strömmen helt

Ibland kan ytterst oväntade låsningar ske i alla tekniska system. Om detta skulle ske och inte ens menyerna för "Stäng av" eller "Reboot" går att få fram kan man bryta strömmen på enheten helt.

Håll inne knappen [Power] i tio långa sekunder för att bryta strömmen på enheten.

Vänta därefter 30 sekunder och sätt sedan igång enheten igen genom att hålla inne knappen [Power] i fem långa sekunder.

Undvik så långt det går att bryta strömmen genom att hålla inne knappe [Power] på detta sätt och stäng med fördel ner genom att använda föregående tillvägagångssätt.