Felsökningstips

Något oväntat har uppstått. Vad kan man göra på egen hand? - Mobila Betalningslösningen

Något oväntat har uppstått. Vad kan man göra på egen hand? Om något oväntat skulle uppstå och det inte går att komma vidare kan man alltid testa med att initiera om kassamjukvaran eller starta om hela betalterminalen. Detta tillsammans med en undersökning och eventuell åtgärd av Internetanslutning löser de allra flesta tillfällen när det tagit stopp. Om nedanstående inte hjälper bör en undersökning även av er nätverksanslutning / nätverksutrustning utföras. Kontrollera också så att datamängd på...

Hur startar man om eller stänger av enheten? - Mobila Betalningslösningen

Hur startar man om enheten? Att starta om teknisk utrustning är någonting som faktiskt fyller en funktion mer än att lösa de flesta oväntat uppkomna fenomen. En omstart minskar bland annat belastningen på systemets arbetsminne. Omstart av enheten är något som bör utföras med några dagars mellanrum. Starta om För att starta om terminalen håll inne knappe [Power] i ett par sekunder. Välj därefter "Reboot" på skärmen och enheten kommer starta om sig. När systemet är uppstartat är igen ...

Jag får meddelande "Control Unit errors". Vad kan ha hänt? - Mobila Betalningslösningen

Jag får meddelande "Control Unit errors". Vad kan ha hänt? Molnbaserade skatteboxen Meddelandet tyder på att kommunikationen mot den molnbaserade kontrollboxen har brutits. Om detta sker beror det oftast på att Internetanslutningen helt eller tillfälligt gått förlorad. Då kommunikationen hela tiden återansluter till molnboxen i bakgrunden räcker det vanligtvis att trycka "NO" eller röd "Avbryt"-knapp på terminalens fysiska knappar och sedan är kassan redo igen. (Det kan ligga flera rutor...

"Behandlar Betalning" enbart snurrar. Vad kan jag göra? - Mobila Betalningsterminalen

"Behandlar Betalning" enbart snurrar. Vad kan jag göra? När en betalningstransaktion hanteras genomför systemet automatiskt mängder av separata funktioner i bakgrunden (information skickas till den molnbaserade kontrollboxen, systemet inväntar referenssvar från boxen, information skickas till de bakomliggande styrsystemen för kvittoskrivare och kortterminal med mera). Under tiden detta sker visas meddelandet "Behandlar betalning..." som i de flesta fall och över en stabil Internetanslutning fä...

Det kommer ingen text på kvittot. Kan färgen vara slut? - Mobila Betalningslösningen

Det kommer ingen text på kvittot. Kan färgen vara slut? Om det inte kommer någon text på kvittot beror det inte på att färgen är slut. Kvittoskrivaren värmer upp och "bränner" in texten i kvittopappret och "färgen" kan helt enkelt inte ta slut. Det är ytterst ovanligt att själva "brännaren" i kvittoskrivare slutar att fungera. Vänd håll på rullen Prova först att vända håll på kvittorullen då det vanliga är att enbart en sida av pappret ger svärta när den värms upp. Om rullen till exempe...

Ingenting reagerar, inte ens "Power"-knappen. Vad kan jag göra? - Mobila Betalningslösningen

Ingenting reagerar, inte ens "Power"-knappen. Vad kan jag göra? Ibland kan oväntade låsningar ske i alla tekniska system. Om detta skulle ske och inte ens menyerna för "Stäng av" eller "Reboot" går att få fram kan man bryta strömmen på enheten helt. Håll inne knappen [Power] i tio långa sekunder för att bryta strömmen på enheten. Vänta därefter 30 sekunder och sätt sedan igång enheten igen genom att hålla inne [Power] i fem långa sekunder. Låt system ladda färdigt. Logga därefter in som ...

Jag har växlat till WestPA-appen och kommer inte vidare. Vad kan jag göra? - Mobila Betalningslösningen

Jag har växlat till WestPA-appen och kommer inte vidare. Vad kan jag göra? WestPA-appen är mjukvaran från Westpay som bland annat behandlar samtliga korttransaktioner. Den samspelar hela tiden med kassaprogrammet. Kassaprogrammet och WestPA växlar automatiskt mellan varandra och man behöver vanligtvis inte tänka på att öppna eller stänga ner denna app. Om man till exempel av misstag på egen hand har växlat till WestPA-appen så försätter den hela enheten i ett ofrånkomligt fullskärmsläge och m...