Jag får meddelande "Control Unit errors". Vad kan ha hänt? - Mobila Betalningslösningen

Jag får meddelande "Control Unit errors". Vad kan ha hänt?

 

Molnbaserade skatteboxen

Meddelandet tyder på att kommunikationen mot den molnbaserade kontrollboxen har brutits. Om detta sker beror det oftast på att Internetanslutningen helt eller tillfälligt gått förlorad.

Då kommunikationen hela tiden återansluter till molnboxen i bakgrunden räcker det vanligtvis att trycka "NO" eller röd "Avbryt"-knapp på terminalens fysiska knappar och sedan är kassan redo igen. (Det kan ligga flera rutor efter varandra som behöver stängas).

Vi rekommenderar INTE att trycka på knappen "YES" då inställningar för kontrollboxen vanligtvis inte ska förändras. 

 

Om detta meddelanden fortsätter att uppkomma bör Internetförbindelse samt eventuell datamängd på SIM-kort kontrolleras och åtgärdas vartefter terminalen bör startas om helt.