"Behandlar Betalning" enbart snurrar. Vad kan jag göra? - Mobila Betalningsterminalen

"Behandlar Betalning" enbart snurrar. Vad kan jag göra?

När en betalningstransaktion hanteras genomför systemet automatiskt mängder av separata funktioner i bakgrunden (information skickas till den molnbaserade kontrollboxen, systemet inväntar referenssvar från boxen, information skickas till de bakomliggande styrsystemen för kvittoskrivare och kortterminal med mera).

Under tiden detta sker visas meddelandet "Behandlar betalning..." som i de flesta fall och över en stabil Internetanslutning färdigbehandlas på mellan två till fem sekunder. Om kassasystemet inte kommer vidare från "Behandlar betalning" och behandlingen har pågått i över 30 sekunder kan detta bland annat bero på förlust av Internetuppkoppling eller en annan tillfällig påverkan av kommunikationen. Vanligtvis återupptas kommunikationen även ifall den går förlorad men kan inte uteslutas som en anledning till att behandlingen inte kommer vidare.

 

Avbryt transaktionen och försök igen

Börja med att först trycka på den blåa texten "Avbryt" och initiera därefter om betalningen. Om detta inte hjälper och det fortsätter ladda vid "Behandlar betalning..." gå vidare till nästa steg.

 

Stäng ner och öppna upp appen på nytt

Ladda om kassaprogrammet genom att "swipa" in fingret från nedre delen av skärmen så att de tre menyfunktionerna öppnas i botten. 

Tryck på fyrkantssymbolen till höger för att visa samtliga appar som är igång på enheten.

Tryck därefter på krysset som på bilden nedanför (eller swipa appen åt sidan) för att avsluta själva kassaprogrammet.

OBS! Stäng enbart appen för "kassaprogrammet" och låt de andra två vara aktiva i bakgrunden. Öppna inte WestPA-appen då denna försätter enheten i ett fullskärmsläge som inte går att komma ur vilket resulterar i att en omstart av terminalen behövs.

När appen för kassaprogrammet är avslutat tryck på fönstret StartIntegration vilket är mjukvaran som sammanlänkar alla delar i systemet och som även automatiskt startar upp kassaprogrammet.

Systemet kommer automatiskt att starta upp kassaprogrammet.

 

Starta om terminalen

Om ovan inte avhjälper felet bör en omstart av hela terminalen utföras.

För att starta om terminalen håll inne knappen [Power] i ett par sekunder.

Välj därefter "Reboot" på skärmen och enheten startar om.

När systemet är uppstartat igen det bara till att logga in och fortsätt som vanligt! Om detta inte heller åtgärdar problemet bör en nätverksundersökning göras för att säkerställa att enheten kan ansluta till Internet.