Ingenting reagerar, inte ens "Power"-knappen. Vad kan jag göra? - Mobila Betalningslösningen

Ingenting reagerar, inte ens "Power"-knappen. Vad kan jag göra?

Ibland kan oväntade låsningar ske i alla tekniska system. Om detta skulle ske och inte ens menyerna för "Stäng av" eller "Reboot" går att få fram kan man bryta strömmen på enheten helt.

Håll inne knappen [Power] i tio långa sekunder för att bryta strömmen på enheten. 

Vänta därefter 30 sekunder och sätt sedan igång enheten igen genom att hålla inne [Power] i fem långa sekunder. 

Låt system ladda färdigt. Logga därefter in som vanligt i kassaprogrammet.