Multipay (Flera kortterminaler på samma kassa)

Multipay (Flera kortterminaler på samma kassa)

Multipay är en tilläggsfunktion till det PC-baserade kassasystemet som gör det möjligt att använda upp till fyra (4) kortterminaler på en och samma kassa. Multipay ger också möjlighet att hantera flera samtidiga betalningar vilket innebär att kassan hela tiden är ledig för att göra inslag och skicka betalning till nästa lediga kortterminal. I och med att funktionen tillåter upp till fyra samtida kortterminalsbetalningar kan hastigheten i antal betalningar och kvitton bli rekordsnabb. Uteslutande målgrupp för denna funktion är pubar och barer där man vid högt tryck arbetar med många samtidiga och snabba försäljningar. 

 

Hur fungerar funktionen i korta drag?

I exemplet nedan är en helt vanligt kvittoinslag på 55kr gjort. Så fort man trycker på snabbknappen för MP1 (Mutlipay-terminal 1) kommer beloppet lägga sig redo i bakgrunden samt i kortterminalen och invänta att kunden blippar eller sätter i sitt kort.

Kassaprogrammet visar ej något kortbetalningsfönster i förgrunden då detta är helt bakgrundsbaserat, just för att man ska ha möjlighet att kunna arbeta med nästa kvitto samtidigt.

"MP"-knappen indikerar att kortterminal ett (MP1) inväntar kundens kort med gul färg, texten "CARD" samt det belopp som är skickat till terminalen.

Samtidigt går det bra att slå in en ny försäljning via kassafönstret och skicka detta belopp till nästa lediga kortterminal (MP2). I exemplet skickas ett belopp på 77 kronor till kortterminal två samtidigt som den första terminalen inväntar kundens kort. Båda terminalerna står då redo att ta emot kort av kunderna. Fortfarande syns inga kortbetalningsfönster på skärmen och man kan under tiden arbeta på nästa kvitto och invänta att någon av de två MP-terminalerna blir klara. 

När betalningen är gjord kommer kvittot automatiskt skrivas ut och MP-knappen återgå till READY-läge igen. I exemplet nedanför är betalningen i MP1 klar.

Om en kund däremot inte använder terminalen på en minut kommer transaktionen att avbrytas och knappen övergår till en röd färg med texten "NOT OK". På samma sätt fungerar det ifall kunden manuellt stoppar beloppet i terminalen eller av annan anledning avbryter köpet, knappen övergår då också till rött och signalerar köpet som "NOT OK". Om detta sker går det bra att trycka på MP-knappen igen för att hämta upp kvittot och göra ett nytt försök. Om det upphämtade kvittot rensas ut likt med "F1 NY"-knappen kommer det sparas som ett parkerat kvitto och hanteras därefter manuellt från de parkerade kvittona vid behov. 

Om man trycker på en MP-knapp som inväntar kunds betalning öppnas det bakomliggande PP-fönstret och ställer sig tillfälligt i förgrunden för just denna transaktion och man har möjlighet att följa transaktionsförloppet. 

För att veta mer om Multipay vänligen kontakta er lokala kassaförsäljare.