Fortnox - Förberedelser inför Installation

Förberedelser inför installation av kopplingen till Fortnox

För att det skall vara möjligt att genomföra installationen av mjukvaran som sammankopplar det PC-baserade kassaprogrammet med Fortnox måste licens för detta vara beställd, installationstillfälle vara bokat samt nedanstående två förberedelser vara gjorda. 

 

Generell information

Den automatiska överflyttningen av information från PC-Kassa till Fortnox arbetar bland annat med en bakgrundsinläsning av redovisningskonto (intäktskonto och momskonto) vilket hämtas från de konton som genereras i kassans dagliga SIE-behandling. För att kopplingen till Fortnox ska fungera måste således dessa redovisningskonton vara uppsatt i ett gemensamt upplägg där kontouppsättningen är densamma i PC-Kassa och Fortnox. Saknas konto eller är felaktivt angivna, antingen i PC-Kassa eller i Fortnox, kommer överflyttningen inte att fungera. Kontrollera också att samtliga konto som ska användas är "aktiva" i Fortnox.

Vid osäkerhet om de konto som ska användas, tag kontakt med ansvarig redovisare för ytterligare information om detta. 

För beställning av koppling till Fortnox, vänligen tag kontakt med ansvarig kassaförsäljare.

 

Kortfattat

  1. Kontrollera och ange bokföringskonto i PC-Kassa
  2. Ta fram API-nyckel från Fortnox

 


1. Kontrollera och ange bokföringskonto i PC-Kassa

Standardkonto.

För att ändra generella konton för betalsätt med mera gå till menyn Arkiv - Inställningar - Företagsuppgifter.

Öppna därefter fliken [Kontoplan] och ange samtliga bokföringskonton som kommer att användas. Övriga kan lämnas tomma.

OBS! Ifall även fakturasynkning ska ske måste kryssrutan "Inkludera fakturerat i kontorapporten" avmarkeras! Detta då fakturasynkning sköts automatiskt via integrationen och annars resulterar i dubbelkontering i Fortnox.

Stäng fönstret genom att trycka på knappen [Spara] och därefter [Stäng]

 

Respektive artikelgrupp, momsgrupper, egna betalsätt mm.

Säkerställ också att respektive artikelgrupp / eget betalsätt är konterat korrekt. Om en artikelgrupp saknar intäkt och momskonto konteras denna efter standardkonto enligt ovan (kontoplanen) och kan orsaka redovisningsproblem likt ifall momsen skiljer sig och annat.

För att ändra kontering för specifika varugrupper och egna betalsätt, öppna menyn Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper 

Markera därefter en grupp i taget i listan i den nedre delen av fönstret.

Ange intäktskonto och momskonto på dessa. 

Tryck på knappen [Spara] längre ner i fönstret efter hand en ändring är gjord.

Om egna / andra betalsätt är upplagda utöver kassans standardbetalsätt finns de också i denna lista. Ange relevant konto som betalsättet ska belasta under fältet intäktskonto.

När samtliga grupper är kontrollerade och sparade, stäng fönstret genom att trycka på knappen [Stäng].

För generell information om SIE-filer och kontoändringar i PC-Kassa klicka här.

Tips! Kontrollera gärna en kontorapport över en tidigare period för att se att denna har med samtliga konto samt balanserar. För att ta ut en kontorapport över en tidigare period gå via menyn Veckorutiner - Kontorapport. Välj därefter exempelvis föregående månad, tryck på [OK] följt av knappen [Skriv ut] och sedan valet att visa rapporten på Bildskärmen

 

 

2. Ta fram API-nyckel via inloggning på Fortnox

Inför installationstillfället behöver kassateknikern ha tillgång till en giltig API-nyckel. Teknikern kan inte hjälpa till att ta fram nyckeln och denna skall vara förberedd inför installation. Denna nyckel tas fram genom att logga in på "Mina sidor" via Fortnox.se. Saknas möjligheten till relevanta menyval enligt nedan vänligen kontakta Fortnox för ytterligare hjälp. Tänk på att denna API-nyckel enbart är giltig i 24 timmar och planera därför alltid så att API-nyckeln är giltig inför den avsedda tidpunkten för kassateknikerns installation. 

 

Logga in på Fortnox-kontot

Logga först in på mina sidor hos Fortnox (För frågor om inloggningsuppgifterna kontakta Fortnox)

Tryck på den lilla pilen till höger om företagsnamnet. Välj därefter menyn [Administrera användare]

Saknas detta menyval vänligen kontakta Fortnox.

Klicka därefter på knappen [Lägg till integration]

Välj Nutid AB - PC-Kassa i rullistan och tryck därefter på knappen [Godkänn].

API-Nyckeln / Koden presenteras i ett fönster och denna behövs vid själva installationstillfället. Kopiera till urklipp för att klistra in i exempelvis ett mail. Det viktigaste är att koden finns tillgänglig att kopieras från den kassadator som installationen ska utföras på och som teknikern är fjärransluten till. Koden ska inte muntligen läsas upp för teknikern.

Tänk på att denna API-nyckel enbart är giltig i 24 timmar och planera därför alltid så att API-nyckeln är giltig inför den avsedda tidpunkten för kassateknikerns installation. 

 

 

Kontaktuppgifter till Fortnox

Supportnummer: 0470-78 50 00
Supportsida: Fortnox Användarstöd
Hemsida: Fortnox.se