Fortnox - Förberedelser inför Installation

Förberedelser inför installation av kopplingen till Fortnox

För att komma igång med denna integration behöver en tilläggsmodul först vara beställd via er kassaförsäljare. När beställningen är behandlad får beställaren en länk som används för att autentisera det Fortnox-konto som kassaprogrammet ska kopplas till. Efter att autentiseringen är klar bokas en tillfälle för en fjärrstyrd installation av bakgrundsmjukvaran som sammankopplar kassaprogrammet med Fortnox. Innan installationstillfället förbereder ni i lugn och ro de inställningar nedanför som berör redovisning och kontering i kassaprogrammet. Kassateknikern installerar och kontrollerar sedan anslutningen mellan kassaprogrammet och Fortnox. 

 

Generell information

Den automatiska överflyttningen av information från det PC-baserade kassasystemet till Fortnox arbetar bland annat med en bakgrundsinläsning av redovisningskonto (intäktskonto och momskonto) vilket hämtas från de konton som genereras i kassans dagliga SIE-behandling. För att kopplingen till Fortnox ska fungera måste således dessa redovisningskonton vara uppsatt i ett gemensamt upplägg där kontouppsättningen är densamma i kassaprogrammet och Fortnox. Saknas konto eller är felaktigt angivna, antingen i kassan eller i Fortnox, kommer överflyttningen inte att fungera. Kontrollera också att samtliga konto som ska användas är "aktiva" i Fortnox.

Vid osäkerhet om de konto som ska användas, tag kontakt med ansvarig redovisare för ytterligare information om detta. 

För beställning av koppling till Fortnox, vänligen tag kontakt med ansvarig kassaförsäljare.

 

Kortfattat

  1. Kontrollera och ange generella redovisningskonton.
  2. Ange kontering för respektive artikelgrupp, momsgrupper, egna betalsätt och mer.

Tips och generell information om SIE-filer och kontoändringar.

 


1. Kontrollera och ange generella redovisningskonton.

För att ändra generella konton för betalsätt med mera gå till menyn Arkiv - Inställningar - Företagsuppgifter.

Öppna därefter fliken [Kontoplan] och ange samtliga bokföringskonton som kommer att användas. Övriga kan lämnas tomma.

OBS! Ifall även fakturasynkning ska ske måste kryssrutan "Inkludera fakturerat i kontorapporten" avmarkeras! Detta då fakturasynkning sköts automatiskt via integrationen och annars resulterar i dubbelkontering i Fortnox.

Stäng fönstret genom att trycka på knappen [Spara] och därefter [Stäng]

 

2. Ange kontering för respektive artikelgrupp, momsgrupper, egna betalsätt och mer.

Säkerställ också att respektive artikelgrupp / eget betalsätt är konterat korrekt. Om en artikelgrupp saknar intäkt och momskonto konteras denna efter standardkonto enligt ovan (kontoplanen) och kan orsaka redovisningsproblem likt ifall momsen skiljer sig och annat.

För att ändra kontering för specifika varugrupper och egna betalsätt, öppna menyn Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper 

Markera därefter en grupp i taget i listan i den nedre delen av fönstret.

Ange intäktskonto och momskonto på dessa. 

Tryck på knappen [Spara] längre ner i fönstret efter hand en ändring är gjord.

Om egna / andra betalsätt är upplagda utöver kassans standardbetalsätt finns de också i denna lista. Ange relevant konto som betalsättet ska belasta under fältet intäktskonto.

När samtliga grupper är kontrollerade och sparade, stäng fönstret genom att trycka på knappen [Stäng].

 

Tips och generell information om SIE-filer och kontoändringar

För generell information om SIE-filer och kontoändringar i PC-Kassa klicka här.

Tips! Kontrollera gärna en kontorapport över en tidigare period för att se att denna har med samtliga konto samt balanserar. För att ta ut en kontorapport över en tidigare period gå via menyn Veckorutiner - Kontorapport. Välj därefter exempelvis föregående månad, tryck på [OK] följt av knappen [Skriv ut] och sedan valet att visa rapporten på Bildskärmen

 


Kontaktuppgifter till Fortnox

Supportnummer: 0470-78 50 00
Supportsida: Fortnox Användarstöd
Hemsida: Fortnox.se