Webshop - Lägga till Rabatter / Kampanjer

Webshop - Lägga till Rabatter / Kampanjer

 

Det finns två sätt att lägga upp rabatter eller speciella kampanjer i din webshop. De två olika sätten har olika fördelar och nackdelar. Generellt kan man säga att det vanligaste rabattsättet inför stora shoppinghelger såsom jul och black friday är rabattkoder. Man kan skapa flera rabattkoder och sprida dem på flera av sina sociala nätverk och därmed få en idé om vart marknadsföringen har varit mest effektiv. I fallet rabattkoder så dras rabatten av först när kunden checkar ut sin betalning. Den andra modellen av rabatter kallas för Prisregler för katalog och den modellen lägger in en rabatt direkt på produkten i en eller flera kategorier. Den rabatten syns på sidan och är avdragen redan innan kunden kommer till kassan. Dessa två typer finns på din administrationssida och återfinns under menyn "Prisregler".

 

Rabatter med hjälp av rabattkoder

Man kan skapa en rabattkod som ger en viss procentrabatt/kronrabatt på en eller flera kategorier/produkter. Samma rabattkod kan också ge gratis frakt.

Klicka på rabattkoder. (För Prestashop 1.7 tryck på Katalog -> Rabattkoder)

Klicka på plus-tecknet uppe till höger

På första sidan talar vi om dels vad kampanjen ska heta i Name (denna text syns vid utcheckning i shoppen) och i Description fyller vi i kampanjens beskrivning och slutligen vilken (om någon) kod som ska användas i vid utcheckning. De 4 efterföljande alternativen används enligt följande 1) Highlight - om ja så kommer koden synas i checkouten oavsett om kunden känner till koden eller inte. (Som regel satt till nej). 2. Partial use - tillåter användande av del av rabattkod - denna fungerar av naturliga skäl inte om man väljer procentrabatt. 3) Priority - här ställer man vilken prioritet just denna rabattkod ska ha i förhållande till andra rabattkoder. Just den här exempelkampanjen kommer tillämpas innan en annan rabattkod med prioritet 2 tillämpas. Har man bara en aktuell kampanj just nu så spelar det ingen större roll vilken prioritet man väljer. 4) Det sista alternativet talar om om kampanjen ska vara aktiv eller inte.

Nästa steg är att ställa in vilka villkor som ska gälla för kampanjkoden. Detta gör man under Conditions. Här ställer man in vilka villkor som ska gälla för kampanjen. Man kan dels välja en specifik kund, tala om hur länge kampanjen ska vara giltig samt villkora att man ska handla för en viss summa. De alternativ vi har valt att fylla i, i det här fallet är "Total available" där vi talar om att det totalt ska gå att använda kampanjkoden 1000 gånger. I fältet nedanför talar vi om hur många gånger varje specifik kund ska kunna använda kampanjkoden i vårt fall bara 1 gång. Här skulle vi också kunna välja specifikt vilka produkter/kategorier som kampanjen ska gälla. Detta gör man genom att bocka i Product selection och därefter skapar man så många regler för kategorier/produkter som man vill.

Slutligen ska vi tala om vad som ska hända när kampanjkoden och villkoret för kampanjkoden uppfylls. Detta gör vi under "Actions". Här kan vi tala om att det ska röra sig om gratis frakt och därefter bestämma om vi ska rabattera i procent (percent%) eller i krona (amount). I vårt exempel har vi valt 10% rabatt på hela ordern. Här går det alltså att välja om man vill att rabatten ska appliceras på hela ordern (exklusive frakt) eller på en specifik produkt (specifik product), den billigaste produkten (cheapest product) eller på de produkter vi valde tidigare (selected products).

Om man skapar en kampanjkod och inte skriver in någon kod (code) så gäller rabattkoden för alla som uppfyller villkoret för rabattkoden.

När de tidigare stegen är genomförda så har vi skapat vår rabattkod som vi sen kan sprida till våra kunder. Glöm inte att att spara innan vi lämnar detta läge:

 

Prisregler för katalog

Prisregler för katalog läggs direkt på produkten i webshoppen och syns på produkten som att priset är nedsatt.

Klicka på Prisregler för katalog. (För Prestashop 1.7 tryck på Katalog -> Prisregler för katalog)

Klicka på plustecknet uppe till höger

Här kommer vi direkt in till skapandet av regeln - den första rubriken finns där för att vi ska kunna hålla koll på de kampanjer vi kör just nu. På samma sätt som den andra rabattypen så kan man villkora denna rabatt kopplat till länder och kundgrupper. Som regel gör man inte det men möjligheten finns. Här ställer vi in From - To som givetvis är giltighetstiden. Valet under heter "Reduction type" vilket ger oss möjlighet att välja om vi vill reducera pris med kronor eller med procent på nästföljande steg får vi alternativet om rabatten ska appliceras inkl. eller exkl. moms. Som regel ska här väljas inkl. moms. (Tax included).

Nu har vi talat om vad regeln ska göra. I nästa steg ska vi tala om vilka produkter som regeln gäller. Tryck på "Add a new condition group" längst ner till vänster.

Här får vi möjlighet att välja vilken kategori som vara rabatterad genom att välja vår kategori och därefter trycka på Add condition. När vi har gjort det så hoppar det valet upp en nivå och indikerar att rabatten kommer appliceras på denna kategori. Observera att detta kommer ge rabatter på enbart de artiklar som ligger direkt i denna kategori. Om man har flera kategorier (eller underkategorier) som ska ha rabatt måste man skapa flera "Condition groups" genom att trycka på "Add a new condition group" igen och repetera detta steg.

Nu har vi skapat vår nya prisregel - tryck på knappen spara nere till höger. Att spara en sådan här regel kan ta en liten stund lite beroende på hur många produkter som ska rabatteras.

Generellt

Olika typer av rabatter slås alltid ihop. Det vill säga - om man först har lagt in en prisregel för katalog på säg 30% på en viss kategori och därefter skapar en kampanjkod som ska ge 10% rabatt så blir den totala rabatten sammanslagen på ordern. Kunden kommer därmed få 40% rabatt.