Fortnox - Generell Information

Integrationen mot Fortnox underlättar bokföringen då en automatisk överföring av bokföringsinformation från det PC-baserade kassasystemet görs varje dag.

 

Detta kan synkas från PC Kassa

  • Dagsavslut

  • Order

  • Fakturor

  • Artiklar och kunder som ingår i en order eller faktura synkas till Fortnox om de inte redan är synkade.

  • Artiklar och kunder som uppdaterats i kassaprogrammet och som ingår i en order eller faktura uppdaterar till Fortnox.

 

Bra att känna till

Integrationen mot Fortnox är byggd för att skicka information från det PC-baserade kassaprogrammet till Fortnox och ingen information kan därför skickas från Fortnox till kassaprogrammet.

För att komma igång med denna integration tar man först kontakt med sin kassaförsäljaren och beställer tillägget. När beställningen är behandlad kommer den som är kontaktperson hos er få en länk som används för att autentisera ert Fortnox-konto mot kassaprogrammet. Efter att autentiseringen är klar bokas en tid för installationen via fjärranslutning av tilläggsmjukvaran som sammankopplar kassaprogrammet med ert Fortnox-konto. Innan installationen utförs förbereder ni i lugn och ro de inställningar som berör redovisning och kontering i kassaprogrammet så att detta är klart inför installationstillfället. Kassateknikern installerar och kontrollerar sedan anslutningen mellan kassaprogrammet och Fortnox. 

 

Kontaktuppgifter till Fortnox

Supportnummer: 0470-78 50 00
Supportsida: Fortnox Användarstöd
Hemsida: Fortnox.se