Fortnox - Generell Information

Fortnox är ett svenskt affärssystembolag som levererar en molnbaserad plattform för ekonomisk administration. Integrationen av det PC-baserade kassasystemet till Fortnox underlättar bokföringen då överföringar av bokföringsinformation automatiskt sker i bakgrunden och utan manuell hantering av butikspersonalen.

 

Detta kan synkroniseras

  • Dagsavslut (Verifikationer)

  • Order

  • Fakturor

  • Artiklar och kunder som ingår i en order eller faktura synkas till Fortnox om de inte redan är synkade.

  • Artiklar och kunder som uppdaterats i kassaprogrammet och som ingår i en order eller faktura uppdaterar till Fortnox.

 

Bra att känna till

Integrationen mot Fortnox är byggd för att överföra information från det PC-baserade kassaprogrammet till Fortnox, ingen information skickas från Fortnox tillbaka kassaprogrammet.

För att komma igång med integrationen behöver först tillägget "Koppling Fortnox" beställas via er kassaförsäljare. När beställningen är behandlad kommer den angivna kontaktpersonen hos er ta emot ett bekräftelsemejl med bland annat förberedelserinformation samt en länk för att boka installation via fjärrsupport. Innan installationen utförs förbereder ni i lugn och ro de inställningar som berör redovisning och kontering i kassaprogrammet så att detta är klart inför installationstillfället. Kassateknikern installerar och kontrollerar sedan anslutningen mellan kassaprogrammet och Fortnox. 

 

Kontaktuppgifter till Fortnox

Supportnummer: 0470-78 50 00
Supportsida: Fortnox Användarstöd
Hemsida: Fortnox.se