Packa upp, sätta igång samt ansluta till Internet via Wi-Fi eller SIM-kort - Mobila Betalningslösningen

Packa upp enheten - Mobila Betalningslösningen

Betalterminalen och eventuell dockningsstation levereras i två paket. Här följer en förklaring på vad som finns i förpackningarna och information runt detta. Längre ner i avsnittet följer också en guide över hur man sätter igång terminalen samt ansluter den till Internet (vilket måste göras) via Wi-Fi eller SIM-kort. När detta är gjort behövs därefter också ett par förberedande steg i molntjänsten Web Office innan kassan kan gå i drift.

 

Guidens innehåll

 • Packa upp och förbered betalterminalen
 • Anslut till Internet via Wi-Fi
 • Anslut till Internet via SIM-kort

 

Betalterminalen

Förpackningen innehåller:

 • Betalterminal (Själva kassaterminalen)
 • Vinklad laddningskabel (USB-C)
 • Transformator (USB-laddare)
 • Westpays installationsguide
 • PIN-kodsskydd
 • En kvittorulle

Westpays Installationsguide.

På undersidan av terminalen finns USB-kontakten som kan användas för laddning direkt i enheten om man inte laddar via dockningsstationen. Kontaktytan för dockningsstationen är precis ovanför USB-kontakten. USB-kontakten används inte till något annat är laddning. På undersidan finns även en kameralins. Denna används inte i dagsläget men kan komma att aktiveras för att läsa av streckkoder i framtiden.

Undersidan och batterilocket. Lyft upp detta för att komma åt SIM-kortsplatsen.

Tryck till spärren och lyft upp batterilocket.

För att använda enheten med mobildata går det bra att placera SIM-kortet i hållaren och föra in det till vänster. (OBS! SIM-kortet måste vara utan PIN-kodslås. (För mer information om hur detta stängs av kontakta er mobiloperatör.) Tips! Enklast är att sätta in SIM-kortet i en telefon och avaktivera PIN-koden via telefonens menyer.

Batterianslutningskontakten. Denna bör man aldrig försöka koppla ur med risken att förstöra kablagefästet.

Kvittolocket öppnas enkelt genom att ta tag i "låsmekanismen" och dra utåt. Inuti kan det ligga en testrapport.

Ta ut testbladet och placera en ny rulle i hållaren såsom på bilden.

Dra ut lite extra kvittopapper och riv av.

 

Dockningsstationen (Laddstationen)

Förpackningen innehåller:

 • Dockningsstation (Laddstation)
 • Westpays bruksanvisning

 

Laddkontakten ansluts i den bakre delen av dockningsstationen märkt USB Type-C.

Undersidan av dockningsstationen.

Enheten placeras smidigt i dockningsstationen där den både sitter stabilt och lyfts ur enkelt. 

 

 

Sätta igång enheten och ansluta till Wi-Fi - Mobila Betalningslösningen

Låt med fördel enheten laddas upp ordentligt innan den aktiveras.

Starta upp enheten

Börja med att dra av skyddsplasten från displayen.

Håll inne knappen [Power] i fem långa sekunder.

Låt systemet ladda in ordentligt. Vänta i ungefär en och en halv minut för att hela uppstartsprocessen ska arbeta färdigt.

Vid uppstart av enheten startar flera appar automatiskt i en följd. Det är viktigt att apparna får starta för att kassan ska fungera och dessa är väsentliga för driften och ska inte manuellt stängas ner. Först startas appen "Westpay Carbon" följt av "Westpay PA". När detta är klart aktiverar systemet automatiskt bakgrundsmjukvaran "StartIntegration" följt av själva kassaprogrammet.

När kassan är helt färdigladdad öppnas fönstret för inloggning i kassan. (Dessa uppgifter kommer i samband med leveransen och är vanligtvis er förbestämda e-postadress.)

 

Anslut till Wi-Fi

Observera att kassadriften förutsätter en stabil Wi-Fi-anslutning med god signal då systemet i realtid kommunicerar med bland annat den molnbaserade kontrollenheten och Westpays betalkortsväxlar. Ett försämrat Wi-Fi eller förlust i anslutning kan komma att påverka kassan negativt och kan även resultera i oväntat uppkomna situationer och misslyckade transaktioner.

Invänta att den automatiska skanningen efter tillgängliga Wi-Fi ska bli klar och dra därefter ner toppmenyn ("rullgardinen") och klicka på "Wi-Fi network available" för att välja nätverk att logga in på.

OBS! Denna enhet kan inte arbeta över ett öppet nätverk utan lösenord eller öppna nätverk med egna "inloggningsportaler".

Markera relevant nätverk och ange lösenord för detta. Tryck på knappen [Connect] för att ansluta.

När enheten har anslutit till Internet är den redo att användas.

Börja dock med att gå igenom uppstartsguiderna för Web Office där all relevant förberedelse för butikens innehåll görs innan inloggning i kassaprogrammet sker.

 

Ansluta SIM-kort för mobildata - Mobila Betalningslösningen

Om det inte finns Wi-Fi tillgängligt går det också bra att ansluta till Internet via ett SIM-kort över 3G- och 4G-näten. Innan SIM-kortet används måste dock PIN-koden avaktiveras. Undersök hur detta görs via mobiloperatören. Tänk också på att inte begränsa datamängden då en förbrukad datamängd innebär att kassasystemet inte kan kommunicera med kontrollenhet, betalkortsväxlar med mera och kommer således inte fungera. Det är också viktigt att säkerställa en god kvalité på signalen och undvika att använda mobilnätverk på platser med sämre mottagningsförhållanden. Ett försämrat nätverk eller förlust i anslutning kan komma att påverka kassan negativt och kan även resultera i oväntat uppkomna situationer och misslyckade transaktioner.

Tips! Anslut SIM-kortet i en "äldre" mobiltelefon och använd mobiltelefonens menyer för att avaktivera PIN-kodskravet på SIM-kortet. Tänk också på att inte bryta loss storleken på SIM-kortet till "nano" eller "micro" utan behåll den "tidigare SIM-storleken" (mini-SIM).

 

Öppna locket och anslut SIM-kortet

Säkerställ först att enheten är avstängd. För att stänga av, håll inne "Power"-knappen i ett par sekunder och välj "Stäng av" på skärmen. När enheten är avstängd, öppna batterilocket på undersidan genom att hålla inne låsspärren och lyft upp. 

Tryck till spärren och lyft upp locket.

För att använda enheten med mobildata placera SIM-kortet i den markerade platsen för "SIM" och för in det till vänster. (OBS! Sim kortet måste vara utan PIN-kod).

Lägg i SIM-kortet som på bilden och för det till vänster för att chippet ska komma i kontakt med kontaktstiften. 

Kortet är på plats när den inte går in längre. (Ungefär halva SIM-kortets längd så att man enkelt når och kan ta ut det igen vid behov).

Stäng batterilocket igen och slå därefter på enheten. 

Slå på enheten på samma sätt som i guiden för detta och invänta att systemet laddat klart.

När systemet är färdigladdat ansluter enheten automatiskt till mobiloperatören och symbolen för mobildataanslutningen visas tillsammans med mottagningen genom att dra ner "rullgardinsmenyn" från toppen av skärmen. 

När enheten har anslutit till Internet är den redo att användas.

Börja dock med att gå igenom uppstartsguiderna för Web Office där all relevant förberedelse för butikens innehåll görs innan inloggning i kassaprogrammet sker.