Kvittoskrivare XPrinter XP-R330H ("Kuben" / XP-80C) Installation Bluetooth

Kvittoskrivare XPrinter XP-R330H ("Kuben" / XP-80C) Installation Bluetooth

Installera skrivaren via Bluetooth

För andra installationsalternativ:
Installation USB
Installation Ethernet
Installation WiFi

 

Börja med att ta ut en informationslapp på skrivaren

För att ta ut en informationslapp går det bra att följa tillvägagångssättet nedanför. 

  • Bryt strömmen på skrivarens På/Av-knapp.
  • Håll inne FEED-knappen och slå på stömmen igen på skrivaren.
  • Håll kvar FEED-knappen och vänta i 3 sekunder.
  • Släpp FEED-knappen och vänta på lappen.

 

Notera "BT NAME" samt "BT PIN KEY" på lappen

 

Para skrivaren i Windows

Gå in i Windows Bluetooth inställningar och klicka på "Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet"

 

Välj Bluetooth i nästa steg

 

Välj skrivaren med det namnet som du fick ut på informationslappen. Finns det flera enheter med samma namn så välj den som har skrivarsymbolen bredvid sig

 

Fyll i pin koden som stod på informationslappen och klicka på anslut

 

När skrivaren har anslutits kan du stänga på knappen "Klart"

 

Skrivaren kommer sedan lägga sig under "Andra enheter"

 

Bläddra ner till botten av "Bluetooth och andra enheter" sidan och klicka på "Enheter och skrivare"

 

Hitta skrivaren i listan och högerklicka på den och välj "Egenskaper"

 

Under fliken "Maskinvara" notera vilken COM port skrivaren har tilldelats

Bluetooth parningen är nu klar och det är dags att installera drivrutinerna för skrivaren

 

Installera Drivrutiner

Ladda ner och kör XPrinter Driver Setup V7.77.exe 

 

Följ stegen på skärmen.

 

Klicka på "Install". 

 

Välj "Launch XPrinter Driver V7.77" när frågan kommer upp och tryck på knappen "Finish".

 

När detta är gjort öppnas konfigurationsdelen av installationen. I detta fönster väljs hur skrivaren är ansluten. 

Välj först operativsystem Windows 10 och interface. 

  • Ändra "Printer Interface" till "Other" för Bluetooth-ansluten skrivare.
  • Välj "Select Printer Series" till "XP-80C"

Tips: Om "Select Printer Series"-valen inte är centrerade i sin ruta så ändra Zoom-faktor i Windows till 100%. Starta om konfigurationsprogrammet.

Markera inte rutan "Set Default Printer".

 

 

Klicka på "Install Now" för att skrivaren ska installeras. 

 

Skrivaren är installerad och finns nu under kontrollpanelen och "Enheter och Skrivare".

 

Installera via Bluetooth

Ändra port i skrivarens egenskaper

Öppna "Kontrollpanelen" på datorn och gå vidare till "Enheter och skrivare". 

Högerklicka på skrivaren och välj "Egenskaper för skrivare". OBS! Det är skrivaren som heter XP-80C som nu ska konfigureras, inte den vi tidigare kontrollerade port i. Det är även XP-80C som ska väljas i kassaprogrammet.

 

Gå till fliken "portar" och välj den port som tidigare noterades och tryck sedan på verkställ.
TIPS: Om den porten inte finns med i listan, välj då att lägga till en lokal port som du döper till det nummer som ska användas (t.ex. COM8) OBS inget kolon ska användas i namnet.

 

Gå till fliken "Allmänt" för att skriva ut en testsida. OBS! Där är ett par sekunders fördröjning på utskrifter via Bluetooth, det är helt normalt och beror på den begränsade överföringshastigheten över Bluetooth.

OBS! Genomför även ändringen för REPORT[CUT] enligt nedan avsnitt innan skrivaren väljs som kvittoskrivare i kassaprogrammet. 

 

Viktigt! Ändra "REPORT [CUT]" på skrivarens egenskaper 

Ta fram skrivarens egenskaper genom att öppna "Kontrollpanelen" på datorn och gå vidare till "Enheter och skrivare". 

Högerklicka på skrivaren och välj "Egenskaper för skrivare". 

 

  • Välj fliken "Enhetsinställningar" 
  • Välj sedan rullistan "Cutter Select" 
  • Ändra i dropdown till REPORT[CUT]

Om detta inte görs kan vissa, oftast längre, utskrifter misslyckas.

När denna inställning är gjord är själva grundinstallationen av skrivaren klar och behöver enbart väljas som kvittoskrivare i kassaprogrammet. Se hur det görs i Huvudartikeln