Kvittoskrivare XPrinter XP-R330H ("Kuben" / XP-80C) Installation WiFi

Kvittoskrivare XPrinter XP-R330H ("Kuben" / XP-80C) Installation WiFi

Installera skrivaren via WiFi

För andra installationsalternativ:
Installation USB
Installation Ethernet
Installation Bluetooth

Tänk på att ha strömmen påslagen på skrivaren under installationens gång.

Konfigurera skrivarens inställningar

I WiFi läge har skrivaren inte DHCP för automatisk IP adress, utan detta måste ställas in manuellt i skrivaren. Skrivaren måste kopplas med USB till en dator för att göra detta!
Om skrivaren redan är konfigurerad kan du hoppa direkt till Installera Drivrutiner

Ladda ner och packa upp XPrinter test V3.2C.zip. Kör sedan XPrinter.exe

Kontrollera att programmet känner av att skrivaren är ansluten genom att trycka på knappen Print, skrivaren ska då skriva ut en liten lapp samt ge ett meddelande längst ner att data har skickats.

 

Klicka på knappen "Advanced"

 

Klicka sedan på "Set Net" i det nya fönstret

 

Ställ in IP-adress, nätmask och gateway längst upp, tryck sedan på knappen "Set above contents". Skrivaren piper till när inställningarna är sparade och du kan gå vidare till nästa steg

 

Fyll sedan i inställningarna för ert WiFi i den nedre delen. Tryck på knappen "Set above contents" för att spara. Skrivaren piper till när det har sparats.

 

Klicka sedan på knappen "Set All" för att initiera inställningarna. OBS, skrivaren piper 3 gånger snabbt, sedan två gånger med lite längre mellanrum. Efter det femte pipet har inställningarna sparats. Stäng inga fönster förrän den har sparat klart! Själva WiFi konfigurationen är nu klar, och skrivarens drivrutiner kan installeras på de datorer som ska komma åt skrivaren enligt guiden nedan.

 

Installera Drivrutiner

Ladda ner och kör XPrinter Driver Setup V7.77.exe 

 

Följ stegen på skärmen.

 

Klicka på "Install". 

 

Välj "Launch XPrinter Driver V7.77" när frågan kommer upp och tryck på knappen "Finish".

 

När detta är gjort öppnas konfigurationsdelen av installationen. I detta fönster väljs hur skrivaren är ansluten. 

Välj först operativsystem Windows 10 och interface. 

  • Ändra "Printer Interface" till "Other" för WiFi skrivare. 
  • Välj "Select Printer Series" till "XP-80C"

Tips: Om "Select Printer Series"-valen inte är centrerade i sin ruta så ändra Zoom-faktor i Windows till 100%. Starta om konfigurationsprogrammet.

Markera inte rutan "Set Default Printer".

 

Om skrivaren är ansluten över nätverket görs relevanta inställningar för "IP-adress" senare och det går bra att trycka på knappen "Install Now". 

 

Skrivaren är installerad och finns nu under kontrollpanelen och "Enheter och Skrivare".

 

Installera via Nätverk

Ta fram skrivarens IP-adress

Innan installationen kan fullföljas behövs skrivarens IP-adress. Det är den vi fyllde i högst upp i "Set Net" inställningarna ovan. Du kan också ta ut en informationslapp:

För att ta ut en informationslapp med bland annat IP-adress och annat går det bra att följa tillvägagångssättet nedanför. 

  • Bryt strömmen på skrivarens På/Av-knapp.
  • Håll inne FEED-knappen och slå på stömmen igen på skrivaren.
  • Håll kvar FEED-knappen och vänta i 3 sekunder.
  • Släpp FEED-knappen och vänta på lappen.

Tips! Även om det inte är någon nätverksanslutning till skrivaren skrivs IP-adress 192.168.123.100 ut och 0.0.0.0 i Gateway. Detta betyder inte att skrivaren är korrekt ansluten till nätverk.

  • Anteckna sedan informationen som visas till höger om texten "IP Adress" då denna används i installationen. 

 

Ange IP-adress i skrivarens egenskaper

Öppna "Kontrollpanelen" på datorn och gå vidare till "Enheter och skrivare". 

Högerklicka på skrivaren och välj "Egenskaper för skrivare". 

 

Öppna fliken "Portar" och tryck på knappen "Lägg till port".

 

Markera "Standard TCP/IP Port" i listan och tryck på knappen "Ny port".

 

Ange IP-adressen till skrivaren i fönstret och tryck "Nästa". 

 

Windowsguiden kommer söka men inte identifiera skrivaren. Fönstret kommer att söka i upp till en minut.

 

Fortsätt när guiden inte hittat enheten. 

Låt denna vara vald till "Generic Network Card" och tryck sedan "Nästa". 

 

Slutför sedan guiden. 

 

Testa att skriva ut en Windows test och det bör fungera alldeles utmärkt!

OBS! Genomför även ändringen för REPORT[CUT] enligt nedan avsnitt innan skrivaren väljs som kvittoskrivare i kassaprogrammet. 

 

Viktigt! Ändra "REPORT [CUT]" på skrivarens egenskaper 

Ta fram skrivarens egenskaper genom att öppna "Kontrollpanelen" på datorn och gå vidare till "Enheter och skrivare". 

Högerklicka på skrivaren och välj "Egenskaper för skrivare". 

 

  • Välj fliken "Enhetsinställningar" 
  • Välj sedan rullistan "Cutter Select" 
  • Ändra i dropdown till REPORT[CUT]

Om detta inte görs kan vissa, oftast längre, utskrifter misslyckas.

När denna inställning är gjord är själva grundinstallationen av skrivaren klar och behöver enbart väljas som kvittoskrivare i kassaprogrammet. Se hur det görs i Huvudartikeln