Kvittoskrivare XPrinter XP-R330H ("Kuben" / XP-80C) Installation USB

Kvittoskrivare XPrinter XP-R330H ("Kuben" / XP-80C) Installation USB

Installera skrivaren via USB

För andra installationsalternativ:
Installation Ethernet
Installation WiFi
Installation Bluetooth

Tänk på att ha strömmen påslagen på skrivaren under installationens gång samt USB-anslutning tillkopplad till kassadatorn före installationsstegen utförs.

 

Ladda ner och kör XPrinter Driver Setup V7.77.exe 

 

Följ stegen på skärmen.

 

Klicka på "Install". 

 

Välj "Launch XPrinter Driver V7.77" när frågan kommer upp och tryck på knappen "Finish".

 

När detta är gjort öppnas konfigurationsdelen av installationen. I detta fönster väljs hur skrivaren är ansluten. 

Välj först operativsystem Windows 10 och interface. 

  • Ändra "Printer Interface" till "USB" för USB-ansluten skrivare.
  • Välj "Select Printer Series" till "XP-80C"

Tips: Om "Select Printer Series"-valen inte är centrerade i sin ruta så ändra Zoom-faktor i Windows till 100%. Starta om konfigurationsprogrammet.

Markera inte rutan "Set Default Printer".

 

Knappen "Check USB Port" kontrollerar vilken port skrivaren är kopplad till. Tryck på knappen för att konfigurationen ska kontrollera och känna av att skrivaren är ansluten korrekt. Om Check USB-knappen inte får kontakt med skrivaren så bör kablarna kontrolleras först. 

 

Om skrivaren är ansluten över USB och har kontakt via Check USB port så går det bra att trycka "Install Now" för att skrivaren ska installeras. 

 

Skrivaren är installerad och finns nu under kontrollpanelen och "Enheter och Skrivare".

Viktigt! Ändra "REPORT [CUT]" på skrivarens egenskaper 

Ta fram skrivarens egenskaper genom att öppna "Kontrollpanelen" på datorn och gå vidare till "Enheter och skrivare". 

Högerklicka på skrivaren och välj "Egenskaper för skrivare". 

 

  • Välj fliken "Enhetsinställningar" 
  • Välj sedan rullistan "Cutter Select" 
  • Ändra i dropdown till REPORT[CUT]

Om detta inte görs kan vissa, oftast längre, utskrifter misslyckas.

När denna inställning är gjord är själva grundinstallationen av skrivaren klar och behöver enbart väljas som kvittoskrivare i kassaprogrammet. Se hur det görs i Huvudartikeln