Kvittoskrivare XPrinter XP-R330H ("Kuben" / XP-80C)

Kvittoskrivare XPrinter XP-R330H ("Kuben" / XP-80C)

Kvittoskrivaren XPrinter XP-330H (även kallad "Kuben" och XP-80C) är en snabb, smidig och kubformad kvittoskrivare för standard 80mm kvittorullar. Skrivaren har en "cutter" (sax) som automatiskt klipper efter utskrift. Modellen ansluts via USB eller nätverk och har möjlighet att kopplas ihop med en kassalåda via standard kassalådeanslutning (RJ11). Skrivaren tillåter även avancerad kassalådestyrning till bland annat våra norska kunder över USB via "OPOS" och modellen är certifierad för användning med kassamodeller som använder Windows 10. 

 

XPrinter XP-330H "Kuben" 

 • Snabb, liten och smidig skrivare.
 • Ansluts via USB eller Nätverk (för användning som till exempel bongskrivare i köket).
 • Inbyggd "cutter" (sax) så att man inte behöver riva av kvittona.
 • Möjlighet till "pipljud" vid utskrift för att påkalla uppmärksamhet (avstängd i grundinställning).
 • Standard kassalådeport (RJ11) för kassalåda.
 • Kan också installeras med kompletterande "OPOS" för bland annat avancerad kassalådestyrning vilket är krav i Norge men även användbart i Sverige för att styra lådöppning vid till exempel olika betalsätt.

 

Guidens innehåll

 

Bilder på skrivaren

I förpackningen finns skrivare, kvittorulle för test, strömkabel, USB-kabel, extra gummitassar samt en fabriksmanual.

 

Packa upp och anslut strömkabeln i själva transformatordelen. Säkerställ att kontakten sitter i ordentligt. När denna är ansluten till ett eluttag lyser en grön indikatorlampa på transformatorn som indikerar att denna är redo att kopplas till skrivaren. 

 

På framsidan av skrivaren finns statuslampor, power-knapp samt FEED-knapp. 

 

 1. Den grå spaken till vänster med en "pil" är lucköppningen för kvittorulleladdning. För denna ner och utåt för att öppna luckan.
 2. Symbolen som föreställer en kvittorulle indikerar bland annat om kvittorullen är slut.
 3. Utropstecknet är en statuslampa som bland annat indikerar om något är fel med skrivaren.
 4. Power-symbol. Denna lyser med ett blått sken när skrivaren är på.
 5. Power-knappen. Tryck för att sätta på eller stänga av skrivaren.
 6. FEED-knappen för att manuellt mata ut papper eller ta ut informationslapp.

 

Öppna luckan och lägg i kvittorullen såsom på bilden. 

 

Vänd på skrivaren för att komma åt anslutningskontakterna. Avlägsna skyddslocket genom att dra detta försiktigt rakt ut.

 

Luta eller lägg sedan skrivaren försiktigt för att komma åt anslutningarna.

 1. Anslutning för kassalåda.
 2. Anslutning för strömkabeln.
 3. USB-uttag för anslutning till datorn.
 4. Nätverksuttag för anslutning till router / switch.

 

Anslut de kontakter som ska användas och ställ sedan skrivaren upp samt sätt tillbaka skyddslocket.

 

 

Installera skrivaren via USB och Ethernet (Vanlig installation)

Tänk på att ha strömmen påslagen på skrivaren under installationens gång samt vid USB-anslutning ha denna tillkopplad till kassadatorn före installationsstegen utförs.

 

Ladda ner och kör XPrinter Driver Setup V7.77.exe 

 

Följ stegen på skärmen.

 

Klicka på "Install". 

 

Välj "Launch XPrinter Driver V7.77" när frågan kommer upp och tryck på knappen "Finish".

 

USB eller Nätverk (Ethernet)

När detta är gjort öppnas konfigurationsdelen av installationen. I detta fönster väljs hur skrivaren är ansluten. Om den är ansluten via USB anges detta och ifall skrivaren ska installeras via nätverk används valet "Other". 

Välj först operativsystem Windows 10 och interface. 

 • Ändra "Printer Interface" till "USB" för USB-ansluten skrivare.
 • Ändra "Printer Interface" till "Other" för en nätverksansluten skrivare. 
 • Välj "Select Printer Series" till "XP-80C"

Markera inte rutan "Set Default Printer".

 

Knappen "Check USB Port" fyller enbart en funktion ifall skrivaren är ansluten via USB-kabel. Tryck på knappen för att konfigurationen ska kontrollera och känna av att skrivaren är ansluten korrekt. Om Check USB-knappen inte får kontakt med skrivaren så bör kablarna kontrolleras först. 

 

Om skrivaren är ansluten över USB och har kontakt via Check USB port så går det bra att trycka "Install Now" för att skrivaren ska installeras. Om skrivaren är ansluten över nätverket görs relevanta inställningar för "IP-adress" senare och det går bra att trycka på knappen "Install Now". 

 

Skrivaren är installerad och finns nu under kontrollpanelen och "Enheter och Skrivare".

OBS! En mindre ändring behöver utföras på skrivarens egenskaper innan den är helt klar att väljas i kassaprogrammet! Gå direkt till avsnittet Viktigt! Ändra "REPORT [CUT]" på skrivarens egenskaper

 

Installera via Nätverk

Installationen av skrivaren över nätverk (Ethernet) görs på samma sätt som ovan utöver att valet "Other" används och att skrivarens "IP-adress" läggs till och anges på skrivarens egenskaper. Följ samma installationsflöde som för USB ovan men ställ "Printer Interface" till "Other" innan konfigurationen slutförs. Skrivaren kommer installeras men utan att väljas till någon specifik port. Det är denna nätverksport som läggs till manuellt.

 

Ta fram skrivarens IP-adress

Innan installationen kan fullföljas behövs skrivarens så kallad "IP-adress" tas fram. Detta går att utläsa från informationsutskriften som kan tas ut från skrivaren.

För att ta ut en informationslapp med bland annat IP-adress och annat går det bra att följa tillvägagångssättet nedanför. 

 • Bryt strömmen på skrivarens På/Av-knapp.
 • Håll inne FEED-knappen och slå på stömmen igen på skrivaren.
 • Håll kvar FEED-knappen och vänta i 3 sekunder.
 • Släpp FEED-knappen och vänta på lappen.

Om det inte är någon nätverkskabel ansluten i skrivaren kan det ta ca 10 - 15 sekunder innan informationslappen skrivs ut. Om en nätverksbalen är ansluten tar det oftast bara ett par sekunder innan lappen skrivs ut.

Tips! Även om det inte är någon nätverksanslutning till skrivaren skrivs IP-adress 192.168.123.100 ut och 0.0.0.0 i Gateway. Detta betyder inte att skrivaren är korrekt ansluten till nätverk.

 • Anteckna sedan informationen som visas till höger om texten "IP Adress" då denna används i installationen. 

 

Ange IP-adress i skrivarens egenskaper

Öppna "Kontrollpanelen" på datorn och gå vidare till "Enheter och skrivare". 

Högerklicka på skrivaren och välj "Egenskaper för skrivare". 

 

Öppna fliken "Portar" och tryck på knappen "Lägg till port".

 

Markera "Standard TCP/IP Port" i listan och tryck på knappen "Ny port".

 

Ange IP-adressen till skrivaren i fönstret och tryck "Nästa". 

 

Windowsguiden kommer söka men inte identifiera skrivaren. Fönstret kommer att söka i upp till en minut.

 

Fortsätt när guiden inte hittat enheten. 

Låt denna vara vald till "Generic Network Card" och tryck sedan "Nästa". 

 

Slutför sedan guiden. 

 

Testa att skriva ut en Windows test och det bör fungera alldeles utmärkt!

OBS! Genomför även ändringen för REPORT[CUT] enligt nedan avsnitt innan skrivaren väljs som kvittoskrivare i kassaprogrammet. 

 

Viktigt! Ändra "REPORT [CUT]" på skrivarens egenskaper både för USB och Ethernet. 

Ta fram skrivarens egenskaper genom att öppna "Kontrollpanelen" på datorn och gå vidare till "Enheter och skrivare". 

Högerklicka på skrivaren och välj "Egenskaper för skrivare". 

 

 • Välj fliken "Enhetsinställningar" 
 • Välj sedan rullistan "Cutter Select" 
 • Ändra i dropdown till REPORT[CUT]

Om detta inte görs kan vissa, oftast längre, utskrifter misslyckas.

När denna inställning är gjord är själva grundinstallationen av skrivaren klar och behöver enbart väljas som kvittoskrivare i kassaprogrammet. 

 

Inställning i kassaprogrammet för XPrinter

Efter att installationen är slutförd behöver skrivaren väljas i kassaprogrammet tillsammans med inställningen för skrivartyp "XPrinter".

Öppna kassaprogrammet och gå till menyn "Arkiv - Inställningar - Kvittoskrivareinställningar". 

Tips! Om valet skrivartyp "XPrinter" inte finns i kassan behöver kassaprogrammet uppdateras

 • Markera skrivartyp "XPrinter". 
 • Välj skrivaren i listan av valbara skrivare.
 • Tryck på knappen "Välj markerad kvittoskrivare".
 • Spara och starta om kassaprogrammet.

 

 

Avancerad kassalådestyrning via "OPOS".

Mjukvaran OPOS är en kompletterande bakomliggande installation som kan styra kommandon direkt mot skrivaren och inte via drivrutinens skrivareinställningar. Det innebär att man bland annat kan skicka en lådöppningsimpuls utan att ha lådöppning aktiv via drivrutinen (öppning vid utskrift). Om kassaprogrammet ska få möjlighet att på en mer avancerad nivå styra eventuell kassalåda genom skrivaren, bland annat för öppning baserad på olika betalsätt, installeras en separat mjukvara (OPOS) i bakgrunden. För att veta mer om denna mjukvara tag kontakt med er kassatekniker för att planera in en separat installation av detta. För norsk kassalådahantering är denna separata mjukvara ett krav när en eventuell kassalåda ansluts tillsammans med denna skrivarmodell.

 


Tips!

Aktivera kassalådaöppning via skrivarens inställningar (ej godkänt för Norge)

Det går enkelt att aktivera kassalådaöppning via skrivarens egenskaper. 

Gå till "kontrollpanelen" på datorn och vidare till "Enheter och skrivare". 

 

Högerklicka på relevant skrivare och välj "Egenskaper för skrivare"

 

Öppna sedan menyn "Enhetsinställningar" och ändra valet "Cash Select" till "Cash Drawer Before Printing" eller "Cash Drawer After Printing" beroende på om lådan ska skjutas ut precis före utskrift eller efter.

OBS! Tänk på att detta inte är tillräckligt för avancerad kassalådestyrning likt vid olika betalsätt eller för norska kassalagen. Öppning via skrivarens egenskaper skjuter ut lådan vid varje utskrift och kan inte styras på en mer avancerad nivå utan en kompletterande "OPOS"-installation. För att veta mer om detta och installera "OPOS" vänligen planera in detta med er kassatekniker. 

 

Få ut informationslapp (Med IP-adress och mer)

För att ta ut en informationslapp från skrivaren med bland annat IP-adress och annat går det bra att följa tillvägagångssättet nedanför. 

 • Bryt strömmen på skrivarens På/Av-knapp.
 • Håll inne FEED-knappen och slå på stömmen igen på skrivaren.
 • Håll kvar FEED-knappen och vänta i 3 sekunder.
 • Släpp FEED-knappen och vänta på lappen.

Om det inte är någon nätverkskabel ansluten i skrivaren kan det ta ca 10 - 15 sekunder innan informationslappen skrivs ut. Om en nätverksbalen är ansluten tar det oftast bara ett par sekunder innan lappen skrivs ut.

Tips! Även om det inte är någon nätverksanslutning till skrivaren skrivs IP-adress 192.168.123.100 ut och 0.0.0.0 i Gateway. Detta betyder inte att skrivaren är korrekt ansluten till nätverk.

 

Info-lappen

Till vänster är informationslappen UTAN nätverkskabel ansluten.

Till höger är informationslappen som visar IP när nätverkskabel är ansluten. 

 

 

Återställning av skrivaren (Fabriksåterställning)

OBS! Återställning av fabriksinställning skriver bland annat över leveransuppsättningen med dynamisk IP-adress vilket innebär att DHCP stängs av och manuellt behöver aktiveras via separat mjukvara. För ytterligare hjälp bör detta planeras in med er kassatekniker.

Återställning

 • Bryt strömmen på knappen.
 • Håll inne FEED och slå på.
 • Håll kvar FEED och vänta i 20 sekunder.
 • Släpp FEED.
 • Skrivaren fabriksåterställer sig.

 

Surfa in på IP-adressen för att nå gränssnitt där det går sätta fast IP med mera.

Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfönstret för att nå administrationsgränssnittet.