Kvittoskrivare SNBC BTP-R880NPV

Kvittoskrivare SNBC BTP-R880NPV

BTP-R880NPV från SNBC är en klassisk kvittoskrivare med hög kvalité och traditionell design med statuslampor samt FEED-knapp på toppen och en tydlig ON/OFF-knapp på framsidan. Skrivaren använder standard pappersbredd på 80mm och har inbyggd och justerbar "buzzer" samt sax som automatiskt klipper kvittona för snabbare och enklare hantering. Anslutning till kassan sker via USB-kabel (USB-A till USB-A) eller över LAN och då denna modell har möjlighet att anslutas direkt till nätverk går den bra att använda till exempel som köksskrivare (bong). Denna skrivare har också en standard kassalådaport (RJ-11) för möjlighet att kontrollera en sådan.

 

Guidens innehåll

  1. Bilder, beskrivning samt kabelanslutning
  2. Grundinstallation (Normalinstallation utan avancerad kassalådastyrning)

 

Separat dokumentation, felsökningstips och annat

Om kassaprogrammet ska få möjlighet att på en mer avancerad nivå styra eventuell kassalåda genom skrivaren, bland annat för öppning baserad på olika betalsätt, installeras en separat mjukvara (SNBC OPOS) i bakgrunden. För att veta mer om denna mjukvara tag kontakt med er kassatekniker för att planera in en separata installation av detta. För norsk kassalådahantering är denna separata mjukvara ett krav när en eventuell kassalåda ansluts tillsammans med denna skrivarmodell.

 

1. Bilder, beskrivning samt kabelanslutning

BTP-R880NPV har en klassisk design med rejäl byggkvalité. På baksidan finns samtliga kopplingskontakter.

Kopplingskontakterna med bland annat USB-A och standard RJ-11 för kassalåda.

Spak för att öppna locket.

Rullen placeras som på bilden nedanför. 

Statuslampor samt FEED-knapp.

Då denna modell av skrivare använder standard USB-A-kontakt spelar det ingen roll vilken ände som ansluts till skrivaren och datorn. 

Låt alltid skrivaren vara avslagen när kablar ansluts. Säkerställ att "power"-knappen är på läge "OFF".

Anslut därefter strömkälla (till vänster) och eventuell kassalåda samt USB eller nätverk beroende på vad som ska användas.

Använd inte både USB-kabel och nätverksanslutning samtidigt.

  1. Strömkälla
  2. Kontakt för eventuell kassalåda
  3. USB-kontakt
  4. Nätverkskontakt

RS232-kontakten används ej och fyller därmed ingen funktion.

 

2. Grundinstallation (Normalinstallation utan avancerad kassalådastyrning)

Installationen av denna skrivare kan utföras antingen via USB-kabel eller via nätverk (LAN). Använd alltid installationsmjukvaran i denna guide oavsett om installationen gäller USB eller nätverk. 

I denna guide går vi igenom hur installationen genomförs men även hur man kan ställa in inställningar för eventuell förenklad kassalådaöppning vid utskrift. Tänk på att detta inte är tillräckligt för att kunna styra kassalådan på en mer avancerad nivå likt vid olika betalsätt. Förenklad kassalådahantering vid utskrift är inte godkänt för kassor i Norge då de behöver ha möjlighet för en mer avancerad funktionalitet. Kontakta er kassatekniker för att veta mer om eventuell avancerad kassalådastyrning genom den separata bakomliggande mjukvaran "SNBC OPOS".

 

Setup_BTP-R880NPV(Orient) V1.02.zip (Nedladdning av Grundinstallationspaket / Standardinstallation för USB och Nätverk)

Glöm inte att efter slutförd installation också välja skrivaren i kassaprogrammets inställningar.

 

Installera skrivaren via USB-kabel

Låt skrivaren vara avstängd, koppla in USB-kabeln i skrivaren och i datorn samt anslut även strömkälla. Ladda ner, packa upp och kör installationsmjukvaran Setup_BTP-R880NPV(Orient) V1.02.zip.

Kör filen Setup.exe, läs igenom villkoren och markera "I Accept" samt tryck "Next (N)".

Låt valen vara som på bilden nedanför och tryck "Next (N).

Låt installationen vara markerad för "Typical" och tryck "Next (N)".

Information. För nätverksinstallation och flertalet USB-anslutna skrivare används valet "Advanced".

Låt inställningarna vara som på bilden och tryck slutligen på knappen "Install (I)".

Starta skrivaren och låt datorn känna av samt konfigurera enheten. När detta är klart finns skrivaren redo i sitt grundläge i kontrollpanelens "Enheter och skrivare" med namnet "BTP-R880NPV(U) 1 där "(U)" står för USB-anslutning. Det går nu bra att göra andra justeringar såsom att byta namn på skrivaren eller hantera eventuella kassalådaöppningar samt "cutter"-funktioner via "Egenskaper för skrivare". För att veta mer om detta se längre ner i detta avsnitt.

Det har visat sig normalt att en ospecificerad enhet "USB Device Driver for POS/KIOSK Printer" kan uppkomma i samband med installationen. Låt denna ligga kvar.

 

Installera skrivaren via Nätverk (Ethernet / LAN)

OBS! Tänk på att alltid följa denna installation vid LAN-anslutning. Lägg alltså inte till egna TCP/IP-portar såsom för andra skrivarmodeller då detta visat sig inte fungera optimalt för denna skrivare.

Innan denna installation kan genomföras behövs skrivarens så kallade IP-adress. Denna går att ta ut genom att skriva ut ett "informationsblad" från skrivaren. 

Anslut först skrivaren till en fungerande nätverksanslutning och vänta i 30 sekunder för att enheten ska få "uppkoppling". Tänk på att skrivaren måste befinna sig i samma "nätverk" som kassadatorn. Vid osäkerhet bör kundens nätverksansvarig hantera detta ytterligare.

  • Stäng av skrivaren på strömknappen genom att föra den till läge "OFF". 
  • Håll därefter inne FEED-knappen samtidigt som skrivaren slås på genom att föra strömbrytaren till läge "ON". 

Detta skriver ut informationsbladet samt därefter även följdbladet för nätverkskonfigurationen med bland annat enhetens "IP-adress". 

  • Anteckna IP-adressen då denna kommer att användas i installationsmjukvaran. I exemplet är den "10.10.10.10.".

Skrivaren kommer förinställd på dynamisk IP-adress via DHCP. För att sätta fast IP går det bra att surfa in på adressen och logga in med användarnamn "admin" och utan lösenord. Se gärna mer om detta i separat avsnitt men tänk på att alltid på egen undersöka med nätverkskunnig/nätverksansvarig angående de IP-adresser som kan användas för fast IP innan detta ställs in. Felaktig användning och administration av IP-adresser kan innebära nätverksproblem samt IP-konflikter och i värsta fall att annan nätverksuppkopplad utrustning inte längre fungerar. 

  • Tryck därefter en gång på "FEED"-knappen efter utskriften är klar för att skriva ut en "self test" samt återgå till skrivarens normaltillstånd.

(Genom att hålla inne "FEED"-knappen i detta läget kan man komma åt skrivarens inbyggda programmeringsmenyer vilket denna guide inte täcker ytterligare information om).

Ladda därefter ner, packa upp och kör installationsmjukvaran Setup_BTP-R880NPV(Orient) V1.02.zip och följ stegen på samma sätt som vid installationen av USB-ansluten skrivare utöver att istället välja valet "Advanced".

Välj "NET" i rullistan för "Ports" och ange enhetens "IP-adress" i fältet "IP". Låt resten av inställningar vara som på bilden nedanför och tryck därefter knappen "Install (I)" för att installera.

Skrivaren är nu klar att användas i sitt grundutförande, ändra vid behov namn och annat genom att högerklicka på ikonen och välja "Egenskaper för skrivare". Bokstaven "E" i det förkonfigurerade namnet BTP-R880NPV(E) innebär att installationen av skrivaren är gjord mot Ethernet / Nätverk.

Tänk på att en nätverksansluten skrivare inte rekommenderas som primär skrivare för kassakvitton.

 

Administrera eventuell kassalådaöppning

Öppna Kontrollpanelen och gå vidare till "Enheter och skrivare".  Högerklicka på SNBC-skrivaren och välj "Egenskapen för skrivare".

Välj "Inställningar" under fliken "Allmänt".

Efter installationen är inställningarna automatiskt förkonfigurerade med kassalådaöppning vid "Start of Document" och "cutter" (klippning) vid "End of Document". Detta går att justera genom att öppna respektive funktionsmeny. Rekommendationen är dock att låta "cutter / paper cut"-inställningar vara som de är efter installation men lådöppningen kan justeras efter önskemål.

För att stänga av lådöppningen vid utskrift går det bra att öppna menyn "Start of Document" och välja "No Cash Drawer" i "drop down"-menyn "Open Drawer". 

Välj "No Cash Drawer" och tryck sedan på knappen "OK" för att spara inställningarna samt på knappen "Verkställ" i bakomliggande fönster.