Min kvittoskrivare/bongskrivare SNBC BTP-R880NPV har troligen fått ny IP-adress. Hur hittar jag denna och hur låser man IP-adressen så den inte ändras?

Min kvittoskrivare/bongskrivare SNBC BTP-R880NPV har troligen fått ny IP-adress. Hur hittar jag denna och hur låser man IP-adressen så den inte ändras?

Om skrivaren har fått en ny IP-adress behöver denna ändras i datorns inställningar. Annars kommer inte utskrifterna att fungera. 

 

Tag ut skrivarens IP-adress

  • Stäng av skrivaren på strömknappen genom att föra den till läge "OFF". 
  • Håll därefter inne FEED-knappen samtidigt som skrivaren slås på genom att föra strömbrytaren till läge "ON". 

Detta skriver ut informationsbladet samt därefter även följdbladet för nätverkskonfigurationen med bland annat enhetens "IP-adress". 

  • Anteckna IP-adressen då denna kommer att användas i installationsmjukvaran. I exemplet är den "10.10.10.10.".

  • Tryck därefter en gång på "FEED"-knappen efter utskriften är klar för att skriva ut en "self test" samt återgå till skrivarens normaltillstånd.

(Genom att hålla inne "FEED"-knappen i detta läget kan man komma åt skrivarens inbyggda programmeringsmenyer. Om detta inträffar är det enklast att bryta strömmen på skrivaren och starta upp den igen.)

 

Inställningar i datorn

Öppna datorns "Kontrollpanel" och gå vidare till "Enheter och Skrivare" och högerklicka på relevant skrivare.

Öppna därefter fliken "Portar" och säkerställ att porten för vald skrivare är markerad. Tryck sedan på knappen "Konfigurera port". 

Ange sedan den korrekta IP-adressen i fältet "Skrivarnamn eller IP-adress" och tryck knappen "OK" för att godkänna följt av knappen "Verkställ" i bakomliggande fönster.

Prova sedan att skriva ut en "testutskrift" via fliken "Allmänt".

Om detta inte fungerar bör nätverket felsökas vidare.

 

Låsa IP-adressen

För att undvika så långt det går att skrivaren "byter" IP-adress vid till exempel internetavbrott och annat kan man låsa denna. Dock är det ytterst viktigt att först säkerställa och kontrollera att den låsta IP-adressen befinner sig utanför det så kallade "dynamiska IP-spannet". Felaktig hantering av nätverk kan orsaka nätverksproblem. Vi rekommenderar därför alltid att låta en nätverkskunnig / nätverksansvarig sköta denna administration.

Öppna en webbläsare och surfa in på kvittoskrivarans IP-adress. 

Om nätverket är anslutet och skrivaren har kontakt nås man av IFUSEV1.0 Ethernet Interface Module Configuration.

  • Öppna menyn "Configure Interface".
    • Användarnamn: admin
    • Lösenord: 

Lämna lösenordsfältet tomt. Ande sedan med fördel ett eget lösenord via "New password" under menyn "Configure Interface". 

Gör därefter relevanta nätverksinställningar för skrivaren.

OBS! Tänk på att kunden alltid bör säkerställa eventuella nätverksändringar med sin nätverksansvarig. Eventuell felaktig hantering kan orsaka IP-konflikter och påverka annan nätverksutrustning. 

Spara uppgifterna genom att trycka på knappen "Save" och tryck sedan på knappen "Reboot" för att kvittoskrivaren ska starta om med dessa inställningar. 

Tips! Om man behöver ställa om skrivaren till fabriksläge (bland annat DHCP) kan detta göras genom skrivarens inbyggda menysystem. Se mer om detta i separat avsnitt.