Jag får meddelande om Ingen kontakt med CleanCash, Skatteverkets kontrollenhet. Vad kan jag göra?

Om kassan inte får kontakt med kontrollboxen slutar kassaförsäljning att fungera. Man kan också uppleva detta som att kassan går väldigt långsamt just för den arbetar med en sökning efter skatteboxen i bakgrunden. Statuslampan på själva skatteboxen kan också lysa rött men även om den är grön bör följande testas. Lyser lampan inte alls kan det vara bekymmer med strömsladden.

 

 

 

Börja med att Logga Ut och stänga ner PC-Kassa alternativt stänga ner hela datorn. När PC-Kassa eller datorn är avstängd letar ni upp skatteboxen - Se bild. På baksidan finns två kablar, knäpp loss och tag ut kontakten som påminner om en internetsladd och vänta i 60 sekunder. Detta är strömsladden.  

När kontakten är ute kommer den gröna statuslampan till slut att slockna. Därför väntar vi alltid i 60 sekunder för att vara säker på fullständig omstart av boxen. 

Om statuslampan aldrig lyser bör man undersöka själva strömsladden. Det ska finnas en lampa som lyser / blinkar Grönt när boxen är OK. 

Knäpp tillbaka kontakten och starta upp PC-Kassa igen. 

Om detta inte avhjälper felet bör ni säkerställa att datorn blev omstartat. kontrollera så att kabeln mellan skatteboxen och datorn sitter i ordentligt alternativt kontakta support för vidare undersökning.