En av mina kassor startar inte. Där står meddelande om Ansluter till databas – Väntar på att SQL databasen skall starta. Vad kan jag själv göra?

Om man har flera kassor ihopkopplade fungerar vanligtvis en av dem som själva huvudkassan. Det är där all information finns. Om huvudkassan startar upp men någon av de andra får detta meddelande kan det höra ihop med nätverksinställningar. Kontrollera först att alla kassor har fungerande nätverksanslutning. Prova att första starta om huvudkassadatorn och sedan klientkassorna. Tänk på att en omstart av huvudkassan påverkar samtliga kassor. Om detta inte hjälper bör support kontaktas. Om detta meddelande uppstår på själva huvudkassadatorn bör man starta om datorn först. Om det inte hjälper bör man kontakta support för fjärrstyrning och vidare undersökning.