Min kassavåg Stathmos 3070 verkar inte få en stabil vikt. Hur nollställer / nollkalibrerar man denna?

Min kassavåg Stathmos 3070 verkar inte få en stabil vikt. Hur nollställer / nollkalibrerar man denna modell?

Det är riktigt, om vågen inte är kalibrerad ordentligt kan detta visa sig att kassaprogrammet inte "godkänner" vikten som inkommer och resultera i en avbruten invägning. Om detta sker kan en så kallad "nollkalibrering" av vågen behövas.

 

NOLLKALIBRERING AV STATHMOS 3070

  1. Logga ut och avsluta kassaprogrammet.
  2. Anslut alla kablar (ström och vågkabel).
  3. Starta upp instrumentet genom att trycka på knappen 0/I.
  4. Håll in knappen 0/I och ƒ samtidigt i cirka två sekunder. Efter en kort stund står det ”Build” i displayen.
  5. Tryck ZERO två gånger. ”Cal” visas i displayen.
  6. Tryck TARE en gång. ”Zero” visas i displayen.
  7. Tryck G/N (eller f om inte denna finns) en gång. Nu skall det stå en eller flera blinkande siffror följt med kg i displayen.
  8. Se nu till att vågen är obelastad (mycket viktigt!). Tryck ƒ en gång. ”Z.in P” visas i displayen och efter en kort stund försvinner det. 0 kg skall det nu stå i displayen.
  9. Tryck ZERO åtta gånger tills det står ”–End–” i displayen
  10. Tryck ƒ en gång. ”Saving” visas i displayen och instrumentet startar om på nytt och är klart för att användas

 

För ytterligare information om eventuella inställningar i vågen kontakta i första hand inköpsställe alternativt ADDvise Tillquist AB.

 


ADDvise Tillquist AB • Box 20013, 161 02 Bromma • Adolfsbergsvägen 31, Bromma Org. nr. 556652-4467 • Phone: +46 8 479 39 00 • www.tillquist.se