Jag behöver fabriksåterställa skrivaren SNBC BRP-R880NPV då jag inte längre kommer åt den via mitt nätverk. Kan man göra detta på egen hand?

Jag behöver fabriksåterställa skrivaren SNBC BRP-R880NPV då jag inte längre kommer åt den via mitt nätverk. Kan man göra detta på egen hand?

Ja, det går att lösa via skrivarens inbyggda menygränssnitt. Detta navigeras genom att trycka på FEED-knappen. Där kommer man åt bland annat fabriksåterställningsfunktionen. Tänk dock på att även de förkonfigurerade höger och vänster-marginalerna återgår till ursprungsläget och bör ändras till 5mm vänster och 5mm höger efter återställningen. 

 

Komma åt menyn

För att komma åt skrivarens inbyggda menysystem för bland annat fabriksåterställning och marginalprogrammering går det slå av skrivaren och starta upp samtidigt som FEED-knappen är tilltryckt. Menysystemet, som är textbaserad på utskrift, navigeras sedan genom att göra relevanta sifferval med samma antal korta knapptryckningar på FEED-knappen och godkänna genom att hålla inne FEED-knappen i en sekund. 

 • Stäng av skrivaren på strömknappen.
 • Håll inne FEED-knappen.
 • Slå på strömmen på strömknappen.

När informationsbladet har skrivits ut inväntar skrivaren instruktion.

 • För att nå menysystemet håll inne FEED-knappen i cirka ett par sekunder. 

Skrivaren öppnar då "huvudmenyn". 

Navigera till önskad meny genom att "klicka" på FEED-knappen lika många gånger som menyvalets nummer. "Godkänn" valet genom att hålla inne FEED-knappen i minst en sekund.

Menyn "Configuration".

Snabbgenväg för menyval till skrivarens fabriksåterställning.

 • Tre (3) klick för "Configuration".
 • Sju (7) klick för "Set Default Config". 
 • Välj val för återställning.
 • Backa till "Last menu" med val ett (1) och backa tillbaka för att välja val två (2) "Exit With Save".

Snabbgenväg för marginalprogrammering.

 • Tre (3) klick för "Configuration".
 • Fem (5) klick för "Print Settings"
 • Fyra (4) klick för "Left Margin" / Fem (5) klick för "Right Margin".
 • Ställ in marginal både för vänster och höger till 5mm genom att välja valet för detta (5 klick). 
 • Backa till "Last menu" med val ett (1) och backa tillbaka för att välja val två (2) "Exit With Save".

Bryt sedan strömmen på skrivaren och starta upp för att ändringen ska verkställas när menysystemet informerar om detta. 

Kassaprogrammets utskrifter blir mest optimala med 5mm marginal både till vänster och till höger.