Min inventeringslistan är låst. Vad kan jag göra?

Min inventeringslistan är låst. Vad kan jag göra?

Ifall en inventeringslista blivit låst beror detta på en så kallad "postlåsning" och att listan antingen är öppen på en annan dator eller att ett oväntat avbrott mot inventeringslistan inträffat. Ett sådant avbrott kan uppstå i sällsynta fall vid till exempel kommunikationsproblem mellan klient och huvudkassa, ifall man får strömavbrott eller om kassaprogrammet stängs av utan att först spara och stänga ner inventeringslistan. 

 

Kontrollera samtliga kassor

Börja alltid med att kontrollera så att listan verkligen inte är öppen på någon annan dator. Kontrollera samtliga datorer inklusive backofficedatorer som kan ha kassaprogrammet installerat. Ifall den är öppen så stäng den först då listan inte kan vara öppen på flera kassor samtidigt. Därefter går det bra att öppna listan på nästa dator.

 

Manuellt låsa upp listan

Om listan inte är öppen på någon dator kan listan manuellt låsas upp. OBS! kontrollera hellre en gång extra att listan inte är öppen på till exempel en "backoffice"-kassa eller liknande.

När detta är kontrollerat gör följande.

  • Gå via menyn Arkiv / Servicerutiner / Register och välj "Lås upp inventeringslista". 

  • Välj listan i menyn som ska låsas upp och tryck på knappen [OK].

Den markerade listan är därefter upplåst och kan öppnas igen!

Lycka till med er inventering!