Min kvittoskrivare skriver inte längre ut några kvitton. Vad kan jag göra?

Börja med att kontrollera så att alla kablar är inkopplade och inte råkat lossna. Stäng av kvittoskrivaren på powerknappen och låt den vara avstängd i 20 sekunder. Sätt sedan på den igen. Stäng inte av skrivaren genom att ta ut strömsladden utan låt skrivaren slå av sig själv efter att den är släckt på powerknappen. Det kan ta en liten stund innan skrivaren har slocknat. Hjälper inte detta så prova att öppna locket och kontrollera så att det finns en pappersrulle som är rätt isatt. Kontrollera även att det inte finns några gamla plaströr från tidigare kvittorullar. Stäng locket igen. Tryck på knappen [Feed] och säkerställ att en bit kvitto matas ut. Prova att dra ut USB-kabeln ur kassan och koppla in den i en annan port. Kontrollera att lampan på kvittoskrivaren lyser grönt.

Är kvittoskrivaren nätverkskopplad? Tryck på den lilla gråa knappen på baksidan, bredvid nätverksuttaget. Då skrivs en lapp med skrivarens konfiguration och nätverksadress ut. Jämför denna med IP-adressen på skrivardrivrutinen i kassan.