Det kommer ut kvitto men ingen text syns. Kan det vara slut på färg?

Nej, det är sannolikt inte slut på färg då kvittoskrivare generellt fungerar på det sättet att de värmer upp och "bränner" in texten på kvittopappret. Prova först att vända håll på kvittorullen då det vanliga är att enbart en sida av pappret ger svärta när den värms upp. Om rullen har hamnat upp och ner försöker således skrivaren att värma upp fel sida på pappret. I enstaka fall kan man se hela kvittorullar som är defekta och inte ger någon svärta på varken ena eller andra sidan. Prova då också att byta rulle helt. Om inget löser detta bör en översyn av själva kvittoskrivaren göras - tag kontakt med din lokala kassatekniker för ett besök och en översyn av utrustningen.