Det kommer inte längre något könummer på kvitto / bongar. Vad kan ha hänt?