Det är fel tid och klockan stämmer inte i PC-Kassa, hur kan man ändra den?