Inställningar i Vapenboken

Inställningar i Vapenboken .

Inställningar

För att komma åt inställningarna för Vapenboken tryck på symbolen för ett [Kugghjul] i nedre vänstra delen av Vapenboken.

Inställningar för vapenboken innehåller

  • Blanketter och rapporter, där man anger sökväg till de mappar som polisblanketter och andra rapporter sparas.
  • Statusflaggor, möjlighet för att sätta upp egna statusmärkningar som det går att koppla en status till. Likt Reserverad, Inväntar Tillstånd.
  • Vapentillstånd butik, viktiga inställningar om butikens vapenhandlarlicens. Måste anges före vapenboken tas i bruk.
  • Sidstorlek, antal vapen som visas på varje sida. Rekommendation är 20 för att minska laddningstiden då vapenboken i realtid hämtar information.
  • Seperator, tillgång att sätta en eget avskiljartecken för exporterna som görs. Standard är semikolon ";".

När en ändring är gjord tryck på knappen [Spara] och när en inställning är ändrad behöver vapenboken startas om för att ändringarna ska träda i kraft.

För att lämna inställningarna tryck på knappen [Stäng]

 

Blanketter och rapporter

Denna inställning bestämmer de mappar som polisblanketterna och andra rapporter lagras i. Tryck på den gula mappen till höger för att bestämma en egen sökväg till en mapp. 

Tänk på att fullständig behörighet till mappen som lagrar dokumenten behövs. Vid osäkerhet om hur behörighet på mappar ändras, kontakta datorkunnig.

 

Statusflaggor

Det går bra att lägga till egna statusmärkningar för enklare uppföljning och tydligare märkning. Statusflaggorna går sedan att välja genom att öppna upp ett vapen och markera detta för relevant status vartefter sökningar och urval kan göras på dessa. För att skapa en egen status, öppna menyn Statusflaggor och välj i rullistan på höger sida den huvudstatus märkningen ska ingå under. Man kan inte lägga upp egna huvudstatusar. Ange därefter namn på statusen i fältet till vänster och spara informationen. 

För att radera en status, markera raden och tryck på knappen [Delete] på tangentbordet.

 

Vapentillstånd butik. OBS Viktigt!

Innan användningen av vapenboken påbörjas är det ytterst viktigt att föra in era uppgifter om butikens vapentillstånd. Detta bör man göra direkt och före någon användning av vapenboken görs.

Öppna fliken "Vapentillstånd butik" och ange butikens licensinformation i fälten. 

Färdigställ genom att trycka på knappen [Spara] och sen [Stäng] inställningsfönstret. 

Sidstorlek

Under denna meny går det att ändra det antal poster som ska visas på varje sida. Tänk på att hålla sidantalet till ett lägre värde då uppdatering, inladdning och hämtning av information sker i realtid.

OBS! Sidstorlek "0" innebär att vapenboken kommer att ladda in samtliga vapen i listan och kan resultera i en längre behandlingstid. 

 

Separator

Den separator som används följer både sökfönstret och exporter till CSV-filer. Standarduppsättning för generell CSV-export är semikolon " ; " men denna går att ändra vid behov. Tänk på att separatorn även används som avskiljare i sökfönstret.