Sälja ett Vapen

Sälja ett Vapen

Försäljning av vapen skiljer sig inte mycket mot hur försäljning av andra varor utförs genom kassaprogrammet.

  • Vapen måste finnas lagerförda och registrerade i Vapenboken
  • Försäljningen knyts alltid till en kund
  • Direkt efter betalning öppnas fönstret där kundens vapentillstånd anges

Det går bra att sälja ett vapen genom att skanna in streckkod eller söka fram detta via artikelinslagsfönstret. Det går också bra att sälja ett vapen direkt via vapenboken genom att markera ett vapen i listan och trycka på knappen Sälja. Vid försäljning av vapen krävs det alltid att man väljer en kund till försäljningen och kassan kommer automatiskt öppna kundregistret. Tekniskt krav vid registrering av kund till vapenförsäljning är namn och adress men rekommendationen är att använda så kompletta kunduppgifter som möjligt. När försäljning av vapen slutförs möts man också av fönstret för att ange köparens tillståndsinformation (Tillstånd ut). Om detta saknas finns möjligheten att välja "Vapentillstånd saknas" för manuell komplettering i efterhand.

Det går också bra att orderlägga registrerade vapen för exempelvis offerter eller fakturering. När ett vapen är sparat på en order markeras detta automatiskt som reserverat i vapenboken. Vapen som inte finns registrerade i vapenboken går däremot inte att lägga som order, fakturera eller sälja. 

Sök fram och Välj Vapnet

Identifiera produkten genom att som vanligt skanna streckkod eller söka fram vapnet via benämning i sökfönstret. Kassan känner av att artikeln är ett vapen och vapenboken öppnas där översikten på de unika vapen visas som finns registrerade mot detta artikelnummer. Finns det flera i lager av denna artikel framgår samtliga unika vapen i listan. Välj det vapnet kunden ska betala för och tryck därefter på Knappen [Välj].

Sök fram artikeln.

Vapenboken presenterar listan över de unika vapen som finns i lager för detta artikelnummer.

Markera vapnet i listan och tryck på knappen [Välj].

När vapnet är valt öppnas kundregistret automatiskt. Detta då det krävs att köpet sammankopplas med en kund. 

Tips. Det går också bra att justera information för vapnet från detta fönster genom att trycka på knappen [Öppna] före att vapnet väljs till försäljningen. 

Sök fram kunden och välj denna eller registrera en ny kund genom att trycka på knappen för detta ifall kunden inte redan finns registrerad. 

Om det är en ny kund anges så fullständig information som möjligt. Slutför och gå vidare till betalning genom att trycka på knappen [Spara] och sedan [Stäng].

Vapen och kundkopplingen är klar samt redo för betalning. I kvittofönstret framgår artikeln och priset för vapnet och till höger i kassafönstret visas uppgifter för kunden som är vald. Det går bra att slå in eventuell övrig försäljning på kvittot. När detta är klart gå vidare för att ta betalt och välja relevant betalsätt. 

Efter att betalningen är genomförd öppnas fönstret för kundens vapentillstånd (Tillstånd ut). Saknas detta finns möjlighet att välja Vapentillstånd saknas för att kunna gå vidare och istället ange detta manuellt vid ett senare tillfälle. Gäller försäljningen ett begagnat vapen används även fältet Tillstånd in på samma sätt. Ange information och välj sedan knappen [Spara] och [Stäng]

Försäljningen är klar och vapnet är även automatiskt ändrat till status Såld i vapenboken!