Vapenboken 2024 / Polisens vapenbok - FAQ

Vapenboken 2024 / Polisens vapenbok - FAQ

För regler och lagar hänvisas till polisen!

På Polisens webbsajt finns information om deras nya digitala tjänst. Besök den gärna här: polisen.se: E-tjänst digital vapenbok

Här kan man läsa att man kan fortsätta använda sin digitala vapenbok (integrerad i Vendo-kassan) och samtidigt använda Polisens vapenbok parallellt. Vi har utvecklat den integrerade vapenboken så att den kommunicerar med Polisens vapenbok.

Ytterligare information finns här: polisen.se: Frågor och svar om digitala vapenboken

För tydlighetens skull skiljer vi på Kassans Vapenbok (KV) och Polisens Vapenbok (PV).

 

Lite om Polisens Vapenbok

PV ska hantera alla transaktioner som sker för ett vapen. Ett vapen ska få ett unikt ID per butik som ska följa med alla transaktioner.

PV har ett API, det vill säga en kommunikationsportal, som KV kan anropa för att registrera transaktionerna som görs i kassan. När detta fungerar så ska man inte behöva logga in på Polisens vapenbok.

När transaktioner sker i KV så skickas dessa till WebOffice som i sin tur skickar det till PV.

Om en transaktion är felaktig så skickar PV tillbaka i klartext vad som är fel. Detta måste justeras i KV innan ett nytt försök görs för att skicka registreringen till PV.