Vapenboken 2024 / Polisens vapenbok - FAQ

Vapenboken 2024 / Polisens vapenbok - FAQ

För regler och lagar hänvisas till polisen!

På Polisens webbsajt finns information om deras nya digitala tjänst. Besök den gärna här: polisen.se: E-tjänst digital vapenbok

Här kan man läsa att man kan fortsätta använda sin digitala vapenbok (integrerad i Vendo-kassan) och samtidigt använda Polisens vapenbok parallellt. Vi utvecklar dock den integrerade vapenboken så att den ska kommunicera med Polisens vapenbok.

Ytterligare information finns här: polisen.se: Frågor och svar om digitala vapenboken

För tydlighetens skull skiljer vi på Kassans Vapenbok (KV) och Polisens Vapenbok (PV).

 

Bekräftade förändringar i kassans vapenbok

  • Rekvisition (beställning) av vapen från leverantör kommer att byggas in som funktion i vapenboken och alltså kunna hanteras även innan vapnet har levererats.
  • Hantering av kommissionsförsäljning av vapen kommer förbättras.

PV träder i kraft den 1/2-2024. Tillgång till utveckling mot denna gavs i december 2023 vilket är en väldigt snäv framförhållning. Vi utvecklar så mycket det går men kan inte garantera att det hinns med. Det innebär dock inte någon risk för vapenhandlare att man ska bryta mot några lagar och förordningar då det går att registrera direkt i PV. 

 

Lite om Polisens Vapenbok

PV ska hantera alla transaktioner som sker för ett vapen. Ett vapen ska få ett unikt ID per butik som ska följa med alla transaktioner.

PV har ett API, det vill säga en kommunikationsportal, som KV kan anropa för att registrera transaktionerna som görs i kassan. När detta fungerar så ska man inte behöva logga in på Polisens vapenbok.

När transaktioner sker i KV så skickas dessa till WebOffice som i sin tur skickar det till PV.

Om en transaktion är felaktig så skickar PV tillbaka i klartext vad som är fel. Detta måste justeras i KV innan ett nytt försök görs för att skicka registreringen till PV.

 

Frågor vi väntar på svar om

Kommissionsförsäljning: Hur kommer status och annat att hanteras?

  •  Detta vet vi inte just nu utan kommer att utkristalliseras under arbetets gång.

Kommer annat än transaktioner att hanteras i PV?

  • Detta är en fråga som får tas med Polisen.

Måste man ha en separat vapenbok i butiken eller räcker det med PV?

  • På polisens hemsida hänvisas till lokal dokumentation. Vad detta innebär är i dagsläget inte helt klart.