Kom-i-Gång med Digitala Vapenboken (DVB)

Kom-i-Gång med Digitala Vapenboken

Integrationen Vapenbok är kopplad mot Weboffice. Vanligt är att det även används tillsammans med kundklubben, speciellt för kedjor, så alla butiker kommer åt alla kunderna. 

Vapenboken är även integrerad till Polisens Digitala Vapenbok.

Här presenteras det material och kom guider som finns. Dels hur man sätter upp sin vapenbok men även annat som är viktigt så som hur man ska skriva in vapen och leverantörsinformation med mera så att kopplingen till Polisens digitala vapenbok fungerar.

Vapenbokens guide är en PDF med hur man sätter upp vapenboken och jobbar med den i kassan. Den behandlar även till exempel försäljning och beställningar av vapen från leverantör. Den guiden ersätter den tidigare guiden som funnits på vår Helpdesk.

De två övriga PDF-erna är hur man kopplar upp sig mot Polisens Digitala Vapenbok samt kommunikation med Vendolinksupporten.

 

Vapenbokens Guide

Ladda ner eller öppna den i webbläsare. Denna ska kunna få igång en butik från allra första början tills man är helt klar och bedriver vanlig försäljning