Export av vapenrapporter i Weboffice (inför eventuell inspektion mm.)

Export av vapenrapporter i Weboffice (inför eventuell inspektion mm.)

 

Denna funktion finns även direkt från vapenboken i kassan. Den i kassan lämpar sig dock mer för enstaka och små urval av utskrifter. För stora urval är rapportverktyget i Weboffice ett bättre alternativ då den arbetar fortare än vad kassan klarar. Exporten från Weboffice blir för Excel.

 

Weboffice

Börja med att logga in i Weboffice. Det kan vara att inte alla har tillgång till det i er verksamhet. Kolla med chef/ägare.

I menyn (överst eller till vänster beroende på version av Weboffice) klicka på "Vapenboken".

Sidan som visas är mycket enkel och det finns två val här.

Min vapenbutik - i min testmiljö heter min butik så. Om man ingår i en kedja och har tillgång till fler butiker så väljer man här vilken butik man ska skriva ut rapport från. Det går inte att från Weboffice sammanställa dessa rapporter från flera butiker utan det får man göra i Excel om det behövs. 

Välj - här finns tre exporter att välja mellan. "Hämta beställda vapen", "Hämta vapenlager" samt "Hämta sålda vapen".

 

Gör önskat val och tryck på knappen "Exportera".

Vid valet "Hämta beställda vapen" sparas direkt en Excel-fil med beställda (ej ännu inlevererade) vapen.

Vid valet "Hämta vapenlager" sparas direkt en Excel-fil med aktuellt lager.

Vid valet "Hämta sålda vapen" får man fylla i från- och till-datum innan man exporterar till Excel.