Registrera ett Vapen (beskrivning, artikelnummer, pris mm.)

Registrera ett Vapen (artikelnummer, pris mm.)

Artiklarna för de licenspliktiga varorna (vapen, sikten, pipor mm.) registreras på samma sätt som vanliga artiklar i kassan utöver skillnaden att all uppläggning enbart görs via Artikelregistret samt att dessa artiklar måste knytas mot en Leverantör.

OBS! Andra funktioner för uppläggning av artiklar såsom snabbskapa artikel m.fl. är inte kompatibla med vapenregistrering och ska inte användas för registrering av vapen eller andra licenspliktiga varor som ska ingå i vapenboken. 

Kortfattat

  1. Skapa Artikelgrupper som varorna kommer tillhöra och momsas efter
  2. Lägga in Leverantörer då artiklar i vapenboken måste kopplas till dessa
  3. Skapa Artiklarna via Artikelregistret

 

1. Skapa Artikelgrupp

Börja med att upprätta en eller flera artikelgrupper för de varor ni kommer hantera. Artikelgrupperna registreras på samma sätt som vanliga artiklar i kassan och för att veta mer generell information om detta se separata avsnitt. I detta exempel skapar vi en artikelgrupp för Vapen där vi sedan kommer lagra samtliga vapen. (Det går bra att ha flera grupper likt Handvapen, Kulgevär, Sikten osv.) 

Öppna menyn Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper eller via snabbkommando [CTRL+G].

Tryck på knappen [Ny] längre ner i fönstret och fyll därefter i uppgifterna för Artikelgruppen.

Ange Beskrivning och Moms samt eventuell separat konteringsinformation. Övriga fält går vi inte igenom i denna guide. 

OBS! För hantering av begagnade vapen med vinstmarnigalbeskattning (VMB) se separat avsnitt för detta.

När samtliga grupper är skapade tryck knappen [Spara] och [Stäng] sedan Artikelgruppsregistret.

 

2. Skapa Leverantör

Artiklar som ska ingå i vapenboken behöver kopplas till en leverantör. Namn och postadress samt organisationsnummer måste finnas. Kassan genererar automatiskt ett leverantörsnummer men det går också bra att ange ett eget. Leverantörsregistret används även för kommissionsförsäljning åt privatpersoner. Se mer om detta i separat dokumentation.

Leverantörsregistret används även för kommissionsförsäljning åt privatpersoner samt vid begagnatförsäljning. Se även separat dokumentation för denna typ av hantering av vapen.

 

Öppna menyn Leverantör - Leverantörsregister

Tryck på knappen [Ny] längre ner och fyll i information om leverantör.

Exempel på företag som leverantör

Exempel på privatperson som leverantör. Observera personnumret som Måste skrivas med tolv siffror och gärna utan bindestreck. Dubbelnamn kan skrivas ihop eller med bindestreck. Om detta inte sker så blir istället efternamnet alla namn som skrivits efter förnamnet (Exempel 1: Bert Anders And så blir Bert förnamnet och Anders And blir efternamnet. Exempel 2: Bert-Anders And så blir Bert-Anders förnamnet och And blir efternamnet.).

Färdigställ genom att trycka på knappen [Spara] längre ner i bilden och [Stäng] för att lämna Leverantörsregistret när registreringen är klar.

3. Registrera Artikeln

Artikelregistrering utförs på samma sätt som vanliga artiklar i kassan utöver att all registrering görs via Artikelregistret samt att artiklarna ställs in mot Enhet Vapen.

Öppna Artikelregistret antigen genom att trycka in [CTRL+A] eller gå via menyn Register - Varuförsäljning - Artiklar. Tryck på knappen [Ny] längre ner i mittersta delen vid behov.

Välj artikelgrupp och leverantör i rullistorna samt ange relevant beskrivning, in- och utpris, streckkod mm. och slutligen välj att ange artikeln som Enhet Vapen i rullistan till höger. Enhet vapen är det som signalerar till systemet att denna artikel kommer hanteras via vapenboken.

Spara artikeln genom att trycka på knappen [Spara] längre ner i fönstret.

Vid detta laget finns ingen information om vapnet registrerat i vapenboken utan detta görs alltid i samband med inleverans. Det går bra att registrera flera artiklar som ovan och i efterhand utföra inleveranserna av dessa för att föra in dem vapenboken.

Vapnet är nu registrerat i kassans artikelregister men inte lagerfört och inte infört i vapenboken. Själva vapeninformationen och införseln i vapenboken sker enbart i samband med en leverantörsbeställning (rekvisition) för nya vapen eller lagerjustering (inleverans) för kommissionsvapen och begagnade vapen. Se separat artikel för detta.