Kom-i-Gång med inköp och försäljning av begagnade Vapen

Kom-i-Gång med inköp och försäljning av begagnade vapen

Inköp och försäljning av begagnat kan hanteras med eller utan vinstmarginalbeskattning i kassan. Denna guide täcker den mest vanliga hanteringen av begagnatförsäljning vilket är att varorna säljs med vinstmarginalbeskattning (VMB) där beskattningen enbart räknas på vinsten. Detta gör att kassan kan ta fram underlag för redovisning. Låter man inte kassan hantera detta så får man hålla koll på det utanför kassan.

 

Kortfattat

 1. Upprätta ett betalsätt för utbetalningen till kund, till exempel Inköp Beg. Vapen
 2. Upprätta en separat artikelgrupp för inleveransen av begagnade vapen (VMB)
 3. Utför inköpet av begagnat vapen och gör utbetalning av beloppet till kund
 4. Registrera det begagnade vapnet i artikelregistret samt vapeninformationen i vapenboken

 

Vid inköp av begagnade vapen ska inlämnarens uppgifter registreras i kassans kundregister och bör knytas till inlämnarens utbetalningskvitto. Även vid lagerinförseln av det begagnade vapnet ska inlämnaren registreras som leverantör av vapnet. Denna registrering görs enbart en gång och uppgifterna finns därefter kvar till eventuella kommande tillfällen för ytterligare inlämningar.

Tips! Justera automatisk tidsgräns för rensning av inaktiva kunder så att detta passar er verksamhet. Se över GDPR-inställningar via menyn Arkiv - Systemuppgifter - Standardvärden och fliken GDPR.

 


Inköp av begagnat vapen i kassan

1. Skapa knapp för inköp och utbetalning.

För att kunna betala ut pengar till en kund mot ett inköp av en vara behövs ett betalsätt för detta. Namnge betalsättet "Inköp Beg. Vapen" eller liknande för enkel uppföljning. Detta betalsätt registreras på samma plats som vanliga artikelgrupper men skillnaden är att detta markeras som ett betalsätt. Ett betalsätt är omsättningsbefriat och påverkar alltså inte försäljning i kassan. Lagerförändringen sker när vapnet senare levereras in.

Öppna artikelgruppsregistret i kassan genom menyn Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper.

Tryck på knappen [Ny] längst ner.

Namnge betalsättet under fältet Beskrivning (detta framgår på kundens utbetalningskvitto) och ange eventuell intäktskonto (redovisningskonto) för detta betalsätt samt markera rutan "Betraktas som betalsätt och omsättningsbefriad"

OBS! Det är mycket viktigt att rutan "Betraktas som betalsätt och omsättningsbefriad" är markerad på en artikelgrupp som ska fungera som ett betalsätt.

Tryck på knapparna [Spara] längre ner och [Stäng] för att lämna artikelgruppsfönstret. 

Högerklicka (håll inne fingret) på valfri tom knapp i säljmiljön och välj Programmera Knapp.

Välj [Artikelgrupp].

Öppna menyn i mitten för Betalsätt och välj betalsättet i listan till vänster samt markera "Visa ange pris fönster gör om till negativt".

Gå vidare med [OK].

Ange slutligen text på knappen. Slutför med [OK].

Knappen för att utföra inköp och utbetala pengar till kund är klar.

Tips! Placera en snabbknapp för att välja kund till kvittot i närheten av knappen för inköp. Makrot för att sammankoppla kund till kvitto är ##SOKKUND##

2. Upprätta en separat artikelgrupp för inleveransen av begagnade vapen (VMB)

När ett inköp är gjort och en utbetalning genomförd till kund behöver också varan registreras i artikelregistret samt i vapenboken. Den begagnade artikeln ska dock inte registreras i en vanlig artikelgrupp för vapen utan måste särskiljas som ett begagnat vapen. Därmed behövs en separat artikelgrupp för där de begagnade vapnen registreras. 

Skapa en artikelgrupp precis som i kom-i-gång-avsnitten men namnge gruppen lämpligt likt Begagnade Vapen. 

Viktigt är att artikelgruppen markeras med rutan VMB - Vinstmarginalbeskattning / marginalmoms för att kassan ska använda momsberäkningen därefter. 

För ytterligare information om generell hantering, kontering mm. av VMB-försäljning se separat dokumentation för detta. 

Kontering för VMB-försäljning görs via generella kontoinställningar som nås via menyn Arkiv - Företagsuppgifter - Kontoplan

[Spara] och [Stäng] artikelgruppsfönstret. 

 

3. Utför inköp och utbetalning till kund

Tryck på knappen för att registrera inköp och utbetalningsbelopp till kund. 

Ange det belopp som ni kommit överens om med kunden och betala därefter ut på valfritt betalsätt. 

Tips! Ange gärna textrader på inköpskvittot med information om inköpsobjektet. Makro för en knapp med fritext är ##TEXTRAD## 

 

Sammankoppla kvittot med kund genom att trycka på knappen för detta och sök fram eller registrera kunduppgifterna.

För mer information om hur en kund kan väljas eller registreras se avsnittet om försäljning av vapen.

När kvittot är sammankopplat till kund framgår detta med kvittoposten "Kundkort" samt med kundinformationen i den nedre högra delen av kassafönstret.

Slutför utbetalningen med relevant betalsätt och inköpet är klart.

Nästa steg är att registrera det inköpta vapnet i artikelregistret samt i vapenboken.

OBS! Vi avråder starkt från att arbeta med systematiska utbetalningar till kort då risken att dessa transaktioner hanteras och spärras för penningtvätt är överhängande. För mer information om detta kontakta skatteverket för gällande regler. För att veta mer hur man i kassaprogrammet kan hantera manuella utbetalningar mot egna betalsätt istället likt "Utbetalning Bankkonto" se mer om detta i separat guide.

 

4. Registrera och leverera in det begagnade vapnet

Innan vapnet registreras och lagerförs upprättas inlämnaren även i kassans leverantörsregister. Detta för att inlämnaren ska stå som leverantör av vapnet. Kopplingen mellan leverantör och kund används också för hanteringen av eventuell kommissionsförsäljning vilket täcks ytterligare i separat dokumentation. 

Tips! Använd samma leverantörsnummer som kundnummer. Detta är ett krav vid kommissionsförsäljning men bör också användas vid vanlig begagnatförsäljning.

Kortfattat

 • Registrera inlämnaren även i leverantörsregistret med samma leverantörsnummer som kundnummer.
 • Registrera vapnet och vapeninformationen via artikelregistrets inleveransfunktion.

 

Ta fram kundens information

Öppna kundregistret och notera / kopiera informationen som ska användas som leverantörsnummer

Menyn Register - Kundregister - Kundregister (CTRL + K)

Sök fram inlämnaren, öppna kundkortet och kopiera kundnumret och övrig information. Stäng därefter fönstret. 

 

Registrera inlämnaren som leverantör

Öppna Leverantörsfönstret via menyn Leverantör - Leverantörsregister

Tryck på knappen [Ny] och klistra in kundnumret i fältet för Lev Nr..

Tillse att följande information finns med som leverantör

 • För- och efternamn
  • Dubbelnamn kan skrivas ihop eller med bindestreck. Om detta inte sker så blir istället efternamnet alla namn som skrivits efter förnamnet (Exempel 1: Bert Anders And så blir Bert förnamnet och Anders And blir efternamnet. Exempel 2: Bert-Anders And så blir Bert-Anders förnamnet och And blir efternamnet.).
 • Personnummer
  • Tolv siffror och inget bindestreck.
 • Fullständig adress
 • Telefon om detta behövs

Spara därefter och stäng.

 

Registrera vapnet och vapeninformationen

Registrera vapnet i artikelregistret och mata in vapeninformationen i vapenboken på samma sätt som vid ett nytt vapen. 

Öppna Artikelregistret antigen genom att trycka in CTRL+A eller gå via menyn Register - Varuförsäljning - Artiklar. Tryck på knappen [Ny] längre ner i mittersta delen.

Registrera vapnet i artikelgruppen för Begagnade Vapen, välj inlämnaren som Leverantör samt sätt Enhet till Vapen. Ange Beskrivning och övrig information. Spara informationen med knappen [Spara].

Tänk på! Inpriset är det belopp vapnet är inköpt för. Samma belopp som inlämnaren fått utbetalt. Enligt VMB-regeln kommer därefter momsen enbart beräknas på vinsten och det är således viktigt att ange korrekt inköpspris.

Utför inleveransen via fliken F1-Lager & Leverans och spara för att komma vidare till vapenregistreringen. 

Vapenboken känner automatiskt av att vapnet är registrerat i en artikelgrupp med VMB aktiverad och markerar detta som Begagnat vapen. Säkerställ att vapeninformationen är markerad som Begagnad innan fönstret sparas då detta inte går att ändra i efterhand. Ange som vid nytt vapen relevant information. Saknas tillstånd In går det att välja Vapentillstånd saknas för att kompletteras detta i efterhand och i samband med att försäljning görs av vapnet.

I övrigt, fyll i den information som finns för vapnet. Följ polisens lista för Vapentyp, Fabrikat (Tillverkare) Modell och Kaliber. Man måste skriva exakt rätt.

Listan finns på helpdesk men den kan komma att uppdateras utan vår vetskap.

Kaliber-tillverkare-vapentyp.pdf

Spara och Stäng därefter fönstret. 

Informationen om det begagnade vapnet är nu registrerat i vapenboken.

 


Sälja begagnat vapen

Försäljningen av ett begagnat vapen sker på samma sätt som försäljning av nytt vapen genom att söka fram eller välja vapnet via vapenboken och välja eller upprätta kund till köpet. Skillnaden är att informationen om VMB-tillämpning automatiskt infogas på kundens kvitto och systemet räknar ut beskattningen på kassarapporten enbart utifrån vinsten.

Ta betalt för vapnet samt ange tillståndsinformation. Finns inte detta så kompletteras uppgifterna i efterhand genom att välja Vapentillstånd saknas.

[Spara och stäng]. Försäljningen av det begagnade vapnet är klart!