Generell information om Vapenboken

Generell information om Vapenboken

Vapenboken är en tilläggsmodul till PC-Kassa för hantering av vapenförsäljning och administrationen runtom detta.

Några exempel på funktioner i vapenboken är registrering av vapeninformation, utskrift av vapenlicensansökan, utskrifter av polisrapporter samt andra relevanta blanketter och rapporter. All användning av vapenboken hanteras via kassaprogrammet som i sin tur direktansluter mot den bakomliggande molntjänsten Weboffice. 

Kassans vapenbok är kopplad till polisens digitala vapenbok (DVB) så att man inte behöver fylla i vapeninformation mer än i kassan.

 

Hur fungerar det?

När en artikel för vapen registreras och lagerförs görs detta normalt via leverantörsbeställningar. Ett tillägg för vapen är att vapeninformationen går i realtid vidare till vapenboken som tar över detaljregistreringen och övrig hantering runtom vapen. Vid registrering och inleverans av vapen är en viss del av uppgifterna tvingande medan andra är valfria. När ett vapen är registrerat kan detta inte raderas från vapenboken men med möjligheten att vid behov istället arkiveras och döljas. Detta synkas sen med DVB automatiskt.

 

Vapenförsäljning

Vapenförsäljning görs på samma sätt som vanlig försäljning i kassan. Den stora skillnaden är att valet av det unika vapnet via vapenboken öppnas när man säljer ett vapen samt att det är krav på att identifiera kund som kopplas till försäljningen. Det går inte att sälja ett vapen utan att välja det unika vapnet i vapenboken och det går inte heller genomföra en försäljning av vapen utan att koppla köpet till en kund. Det går däremot bra att spara vapen som är registrerade i vapenboken på en order för att reservera vapen, skriva ut offerter mm. samt att fakturera vapen på samma sätt som vanligt i kassan. Via vapenboken finns också en snabbknapp för att sälja vapen.

 

Rapporter och Annat

Vapenboken reservationsmarkerar automatiskt vapen som ligger sparade på så kallad order i kassan. Detta kan användas till exempel för utlån. Det går att ta fram urvalsberoende rapporter och historik över bland annat vapenförsäljning och lagerförda vapen samt möjlighet till att lägga upp egna statusmärkningar för enkla urval. Via vapenboken finns det också tillgång till att enkelt fylla i och skriva ut relevanta polisblanketter som PM 551.1 Vapenlicens och PM 551.5 Inköpstillstånd.

 

Kom-i-Gång

För att komma igång med Vapenboken behövs först en licens för tilläggsmodulen beställas. Börja med att beställa tillägget via er kassaförsäljare och när administrationen är klar kommer en tekniker kontakta er för att planera in installationen av själva grundförutsättningen till vapenboken. När detta är gjort går det bra att följa allt utbildningsmaterial och sedan börja arbeta med vapenhantering via kassan.

 

Tryck här för att komma vidare till utbildningsmaterialet för vapenboken.