Översikt av Vapenboken

Översikt av Vapenboken

På huvudsidan i vapenboken visas en lista över de artiklar som finns registrerade med vapeninformation. Antalet vapen som visas i listan kan justeras på egen hand via inställningsmenyn och här går att göra urval på en rad olika premisser. Vi rekommenderar att sidvisningsantalet hålls runt 20 poster då informationen i realtid hämtas och kan påverka laddningstiden ifall mycket information ska hämtas. Via vapenboken går det bland annat registrera vapeninformation samt justera information på införda vapen, göra avancerade sökningar och skriva ut rapporter samt andra relevanta blanketter.

 


Filterlista

Ger möjlighet att filtrera ett urval från den aktuella sidvisningen. Filterlista söker inte igenom samtliga sidor utan ger enbart en filtrering på den aktuella sidvisningen. Skriv med fritext i fältet för att utföra en filtrering.

 

Visa vapen med status

I rullistan går det bra att filtrera ut innehåll beroende på de förberedda statusmärkningarna såld, osåld och reserverad. Det går att lägga in egna understatusar för att ytterligare kategorisera likt Såld understatus Inväntar Licens. Statusmärkningarna kan sedan användas för att enkelt filtrera ut och visa enbart vapen med vald status.

Tips! När en status är vald klicka utanför rullistan för att urvalet ska uppdateras.

 

Nästa Sida

När innehållet per sida överstiger visningslägets antal går det bra att växla sida med knappen Nästa>>. När vyn övergår till nästa sida visas knappen <<Föregående i den övre vänstra delen av vapenboken för att enkelt kunna växla tillbaka till föregående sida.

 

Utskrifter

Via utskriftsymbolen nere till vänster finns möjlighet att ta ut diverse rapporter. Använd relevant utskriftsval för att ta ut dokumentet som antingen PDF eller exportfilstyp CSV. Dokumenten som tas ut exporteras samtidigt till en vald sökväg som görs i inställningsmenyn Blanketter och Rapporter. Ange sökvägen för både polisblanketter och rapporter till en mapp som enkelt finns tillgänglig samt säkerställ att samtliga rättigheter till mappen finns då vapenboken behöver tillgång till att spara ner dokumenten i mappen.

Välj relevant utskrift. 

  • Urval, skriver ut det urval som syns i listan på huvudsidan
  • I lager, utskrift av lagerförda vapen
  • Såld, rapport över sålda vapen. I detta val går det att välja från- och till-datum för att se sålda över en viss period.
  • Skriv ut etiketter, möjlighet att skriva ut etikett direkt ifrån vapenboken. För ytterligare information om denna funktion se separat dokumentation.
  • Arkiverade vapen, tar fram en lista över de vapen som eventuellt blivit arkiverade i systemet.
  • Rekvisitionsnummer, möjlighet att ta fram ett specifikt eller ett urval inom ett intervall (från och till) av rekvisitionsnummer.
  • Vapen typ, utskrift av underlag för specifik vapentyp.
  • Öppna mapp, genväg till att öppna den valda mapp där samtliga dokument lagras.

 

Sökfunktion

Via sökfunktionen i det övre högra hörnet går det bra att söka på valfritt innehåll i vapenboken. Via den övre rullistan i sökfönstret går det välja att låsa sökningen på ett specifikt fält likt Rekvisitionsnummer, Serienummer, Modell eller annat. I det undre fritextfönstret anges med fritext valfri söktext. För att söka efter flera samtidiga träffar avgränsas söktexten med ett semikolon ";".  När sökningen är klar visas urvalet av träffarna i listan.

Tips! Efter att sökningsurvalet är gjort går det bra att återgå till ursprungsvyn genom att välja Alla i statusmenyn eller stänga ner och öppna vapenboken på nytt. 

 

Inställningar och Hjälpavsnitt

Symbolen av ett kugghjul nere till vänster samt symbolen för boken öppnar vapenboksinställningar respektive hjälpavsnittet för vapenboken. För ytterligare information om inställningarna för vapenboken vänligen se separat dokumentation för detta. 

 

Övriga knappar

I nedre delen av vapenboken finns följande knappar. För att sälja det markerade vapnet i listan tryck på knappen [Sälja]. Knappen [Öppna] tar fram informationsbladet för valt vapen för möjlighet att justera och komplettera vapeninformationen (det går även bra att dubbelklicka på ett vapen i listan för att komma till samma blad). Knappen [Stäng] stänger ner vapenboken och återgår till kassaläget.