Sätta egna statusflaggor på vapen

Sätta egna statusflaggor på vapen

Det går bra att lägga till egna statusflaggor (flaggnamn) för enklare uppföljning och tydligare märkning. Statusflaggorna går sedan att välja genom att öppna upp ett vapen och markera detta för relevant status vartefter sökningar och urval kan göras på dessa.

Lägga upp egna statusflaggor

Öppna inställningar i nedre vänstra hörnet av vapenboken.

Öppna menyn Statusflaggor och välj i rullistan på höger sida den huvudstatus märkningen ska ingå i. Man kan inte lägga upp egna huvudstatusar. Ange därefter namn på statusen i fältet till höger (Flaggnamn) och spara informationen. 

För att radera ett flaggnamn, markera raden och tryck på delete-knappen på tangentbordet.

Välj en huvudstatus och fyll i önskat flaggnamn.

Spara och därefter, starta om Vapenboken.

TIPS! Det går bra att ha flera flaggnamn till en huvudstatus.

 

Ange och filtrera efter Status

Öppna ett vapen och de statusflaggor som finns tillgängliga syns i det övre högra hörnet.  Enbart de statusflaggor under huvudstatus som vapnet ingår i går att välja. 

Kryssa i lämplig status och Spara. 

Det går nu bra att filtrera ut listan och visa enbart de vapen med vald status genom rullistan Visa vapen med status.