Ta fram en kunds vapenhistorik

Ta fram en kunds vapenhistorik

Det finns flera sätt att söka fram historik. Till exempel via kundregistret i kassan. Sök fram och välj kund i listan samt tryck på knappen Vapen/Cykel/Unik förs.historik på det unika kundkortet.

Via kundkortet

Ange datumintervall för sökningen och tryck på knappen [Vapenbok].

Vapenboken öppnas och listar de vapen som är relevanta för sökningen.

Tänk på att knappen "Skriv ut" tar fram underlaget från "gamla vapenboken" (enhetsbaserad artikel med unik data) och inte kan användas för sökning i nya vapenboken.

 

Via personnummer i vapenbokens sökfönster

Alternativt går det också att göra en sökning efter personnummer direkt igenom vapenboken. 

Tryck på knappen [Sök] i det övre högra hörnet av vapenboken och ange därefter personnummer i sökfönstret. 

Tänk på att matchningen enbart sker efter exakt träff efter hur personnumret är inmatat på kundens uppgifter.

Listan över träffarna efter personnumret visas i urvalsfönstret.