Skriva ut Polisblanketter för vapen

Skriva ut Polisblanketter

Det finns ett urval av polisblanketter att skriva ut direkt ifrån vapenboken. 

Öppna upp ett vapen och tryck på skrivaresymbolen i det nedre vänstra hörnet. 

Välj relevant blankett för utskrift. 

Blanketterna som är upprättade sparas också lokalt på datorn. För att öppna den förvalda mappen tryck på knappen [Öppna mapp]

 

Vid utskrift av PM 553.16 markeras även de eventuella rutor som ska vara kryssade på blanketten. 

Markeras ingen av dessa är rutorna på blanketten avmarkerade. 

Kontrollera alltid att de färdiga blanketterna innehåller samtlig relevant information innan de tas vidare.