Registrera och leverera in begagnat vapen

Registrera och leverera in begagnat vapen

OBS! Förberedelser från avsnittet Kom-i-Gång med inköp och försäljning av begagnade vapen behöver vara gjorda för att detta ska fungera

Innan vapnet kan registreras och lagerföras upprättas inlämnaren av vapnet även som leverantör i kassans leverantörsregister. Detta för att inlämnaren bör stå även som leverantör av vapnet och för att det enkelt ska gå att följa upp. Kopplingen mellan leverantör och kund används också för hanteringen av eventuell kommissionsförsäljning vilket täcks ytterligare i separat dokumentation. 

Tips! Använd samma leverantörsnummer som kundnummer. Detta är ett krav vid kommissionsförsäljning men bör också användas vid vanlig begagnatförsäljning.

Kortfattat

  • Registrera inlämnaren även i leverantörsregistret med samma leverantörsnummer som kundnummer
  • Registrera vapnet och vapeninformationen på samma sätt som ett nytt vapen

 

Ta fram kundnummer

Detta kommer sedan användas som leverantörsnummer.

Öppna kundregistret och notera / kopiera kundnummer som ska användas som leverantörsnummer

Menyn Register - Kundregister - Kundregister [CTRL + K]

Sök fram inlämnaren, öppna kundkortet och kopiera kundnumret. Stäng därefter fönstret. 

 

Registrera inlämnaren som leverantör

Öppna Leverantörsfönstret via menyn Leverantör - Leverantörsregister

Tryck på knappen [Ny] och klistra in kundnumret i fältet för Lev Nr. Ange enbart namn på inlämnaren. Övrig information finns på kundkortet.

Spara därefter leverantören på knappen [Spara].

 

Registrera vapnet och vapeninformationen

Registrera vapnet i artikelregistret och mata in vapeninformationen i vapenboken på samma sätt som vid ett nytt vapen. 

Öppna Artikelregistret antigen genom att trycka in [CTRL+A] eller gå via menyn Register - Varuförsäljning - Artiklar. Tryck på knappen [Ny] längre ner i mittersta delen.

Registrera vapnet i artikelgruppen för Begagnade Vapen, välj inlämnaren som Leverantör samt sätt Enhet till Vapen. Ange Beskrivning och övrig information. Spara informationen med knappen Spara.

Tänk på! Inpriset är det belopp vapnet är inköpt för. Samma belopp som inlämnaren fått utbetalt. Enligt VMB-regeln kommer därefter momsen enbart beräknas på vinsten och det är således viktigt att ange korrekt inköpspris.

Utför inleveransen via F1-Lager & Leverans och spara för att komma vidare till vapenregistreringen. 

Vapenboken känner automatiskt av att vapnet är registrerat i en artikelgrupp med VMB aktiverad och markerar detta som Begagnat vapen. Säkerställ att vapeninformationen är markerad som Begagnad innan fönstret sparas då detta inte går att ändra i efterhand. Ange som vid nytt vapen relevant information. Saknas tillstånd In går det att välja Vapentillstånd saknas för att komplettera detta i efterhand och innan försäljningen görs av vapnet.

[Spara] och [Stäng] därefter fönstret. 

Informationen om det begagnade vapnet är nu registrerat i vapenboken.