Registrera och leverera in begagnat vapen

Registrera och leverera in begagnat vapen

OBS! Förberedelser från avsnittet Kom-i-Gång med inköp och försäljning av begagnade vapen behöver vara gjorda för att detta ska fungera

Innan vapnet kan registreras och lagerföras upprättas inlämnaren av vapnet även som leverantör i kassans leverantörsregister. Detta för att inlämnaren även ska stå som leverantör av vapnet och för att det enkelt ska gå att följa upp. Kopplingen mellan leverantör och kund används också för hanteringen av eventuell kommissionsförsäljning vilket täcks ytterligare i separat dokumentation. 

Tips! Använd samma leverantörsnummer som kundnummer. Detta är ett krav vid kommissionsförsäljning men bör också användas vid vanlig begagnatförsäljning.

Kortfattat

  • Registrera inlämnaren även i leverantörsregistret med samma leverantörsnummer som kundnummer
  • Registrera vapnet och vapeninformationen på samma sätt som ett nytt vapen

 

Ta fram kundens information

Samma information kommer att användas som leverantör för vapnet.

Öppna kundregistret och notera / kopiera kundnummer och övrig information. 

Menyn Register - Kundregister - Kundregister [CTRL + K]

Sök fram inlämnaren, öppna kundkortet och kopiera informationen. Stäng därefter fönstret. 

 

Registrera inlämnaren som leverantör

Öppna Leverantörsfönstret via menyn Leverantör - Leverantörsregister. 

Tryck på knappen [Ny] och klistra in kundnumret i fältet för Lev Nr..

Tillse att följande information finns med som leverantör

  • För- och efternamn
    • Dubbelnamn kan skrivas ihop eller med bindestreck. Om detta inte sker så blir istället efternamnet alla namn som skrivits efter förnamnet (Exempel 1: Bert Anders And så blir Bert förnamnet och Anders And blir efternamnet. Exempel 2: Bert-Anders And så blir Bert-Anders förnamnet och And blir efternamnet.).
  • Personnummer
    • Tolv siffror och inget bindestreck.
  • Fullständig adress
  • Telefon om detta behövs

 

Registrera vapnet och vapeninformationen

Registrera vapnet i artikelregistret och mata in vapeninformationen i vapenboken på samma sätt som vid ett nytt vapen. 

Öppna Artikelregistret antigen genom att trycka in [CTRL+A] eller gå via menyn Register - Varuförsäljning - Artiklar. Tryck på knappen [Ny] längre ner i mittersta delen.

Registrera vapnet i artikelgruppen för Begagnade Vapen, välj inlämnaren som Leverantör samt sätt Enhet till Vapen. Ange Beskrivning och övrig information. Spara informationen med knappen Spara.

Tänk på! Inpriset är det belopp vapnet är inköpt för. Samma belopp som inlämnaren fått utbetalt. Enligt VMB-regeln kommer därefter momsen enbart beräknas på vinsten och det är således viktigt att ange korrekt inköpspris.

Utför inleveransen via F1-Lager & Leverans och spara för att komma vidare till vapenregistreringen. 

Vapenboken känner automatiskt av att vapnet är registrerat i en artikelgrupp med VMB aktiverad och markerar detta som Begagnat vapen. Säkerställ att vapeninformationen är markerad som Begagnad innan fönstret sparas då detta inte går att ändra i efterhand. Ange som vid nytt vapen relevant information. Saknas tillstånd In går det att välja Vapentillstånd saknas för att komplettera detta i efterhand och innan försäljningen görs av vapnet.

[Spara] och [Stäng] därefter fönstret. 

Informationen om det begagnade vapnet är nu registrerat i vapenboken.