Flera kassor och användare samt annat tekniskt - Mobila Betalningslösningen

Flera kassaterminaler och användare samt annat tekniskt

Alla enheter är "huvudkassor"

Varje kassaterminal är helt fristående och respektive enhet fungerar som sin egen "huvudkassa". Själva försäljningsinformationen (grand total, z-historik, kvittohistorik med mera) styrs av kassans unika Terminal-ID samt butiken som är inloggad. Använder man flera kassor med en och samma inloggning (Web Office och kassainloggning) går det bra att bland annat använda samma knapplayout och artikelregister på dessa.

Grand total, kvittonummer, z-nummer och så vidare följer däremot alltid respektive terminal och är inte delbart mellan flera enheter.

Använda flera kassor

Det går utmärkt att att använda samma "inloggning" och "Web Office-butik" i flera enheter (kassaterminaler) för att få tillgång till gemensamma knapplayouter, artiklar med mera. Det går däremot inte att sammankoppla flera enheter mot en gemensam "försäljningsdatabas" såsom att använda flera kassor mot samma dagsavslut (z-rapport) eller att arbeta med gemensam z-nummerserie och kvittonummerserie. Om en butik används i flera enheter kommer försäljningsstatistiken laddas upp till denna butik i Web Office som en totalsumma.

Flera användare eller flera butiker

Det går bra att ha flera olika användare (som går att registrera på egen hand i Web Office) till en och samma fysiska terminal så länge de är under samma butik. Oavsett hur många användare (under samma butik) som loggar in på enheten är det fortfarande terminalens unika "Terminal-ID" som hanterar försäljningsdatan och denna separeras inte via användare. Loggar man in med flera olika användare från samma butik på en enhet kommer försäljningen från samtliga kassörer således registreras som en totalsumma på x- och z-rapporterna. 

Loggar man däremot in med samma användaren på en helt annan terminal är det återigen den fysiska enheten som styr kvittohistorik, grand total, z-nummer-historik med mera och denna information följer alltså inte användaren. 

Det går i dagsläget inte att använda olika butiker på en och samma fysiska enhet. Möjligen kan det bli stöd för detta i framtiden.

Terminal-ID och Butiken

För att förtydliga är försäljningsinformationen alltså kopplad både mot enhetens unika "Terminal-ID" men också själva "butiken" som terminalen är ansluten mot. På samma sätt blir därmed z-historiken med mera sin "egen" på varje fysiska enhet (terminal-ID) även ifall man loggar in med samma "butik" på flera olika enheter.

Det går inte att söka kvittohistorik från olika terminaler även om de tillhör samma butik och har samma inloggade användare då dessa är förankrade till respektive fysiska enhet (terminal-ID). Kvittokopior måste således tas ut på terminalen som ställt ut kvittot.