Lägga till egna snabbknappar för betalning såsom Kort, Swish och mer - Mobila Betalningslösningen

Lägga till egna snabbknappar för betalning såsom Kort, Swish och mer 

Det finns inget krav på att lägga upp egna knappar för betalsätt men rekommendationen är att använda dessa för att underlätta hanteringen. I kassan finns en inbyggd betalfunktion oavsett om snabbknappar programmeras för detta eller ej. Fördelen med snabbknapparna är bland annat att dessa går att länka till en knapp som automatiskt slår ut ett belopp mot ett visst betalsätt. Det är ofta ett  snabbare sätt att hantera betalningar med snabbknappar än att först öppna betalfönstret och sedan välja betalsätt.

Börja gärna med att först ta del av avsnittet som förklarar hur man skapar, ändrar och sparar knappar samt knapplayout.

Förteckning över de betalfunktioner som går att placera på knappar

  • Betala. Öppnar det inbyggda betalafönstret där man kan ange belopp.
  • Betala direkt kontant. Slår ut kontant utan att fråga om belopp.
  • Betala direkt med kort. Går direkt vidare till kortbetalning utan att fråga om belopp.
  • Betala eget betalsätt. Slår in beloppet mot ett av kassans två inbyggda valfria betalsätt.
  • Betala kontant. Slår in beloppet kontant och inväntar erlagtbelopp.
  • Betala med eget betalsätt. Används ej. För att använda egna (valfria) betalsätt se "Betala eget betalsätt".
  • Betala med kort. Går vidare och förbereder beloppet för en kortbetalning men inväntar totalsumman.
  • Betala med presentkort. Lägger beloppet som mottaget presentkort som går att förändrar innan betalningen aktivt fullföljs. 

Ett par användbara exempel följer nedanför.

 

Snabbknapp för kortbetalning

I stället för att trycka på den inbyggda betalaknappen och därefter välja betalsätt kan vi skapa snabbknappar som direkt länkas till vald betalfunktion. För att programmera en knapp som direkt går vidare till kortbetalningsfönstret används funktionsmakrot "Betala direkt med kort"

Skapa knappen som i tidigare avsnitt och välj relevant makro. 

 

Snabbknapp till eget betalsätt (valfritt betalsätt)

För att skapa en snabbknapp som direkt slår ut försäljning mot ett av kassaprogrammets två valfria betalsätt används funktionen "Betala eget betalsätt direkt". Välj därefter i rullistan "Enhet" antingen betalsätt ett (1) eller betalsätt två (2) beroende på vad som är registrerat i kassaprogrammet, se mer om hur man hanterar kassans egna betalsätt i separat avsnitt. Knappen kommer sedan automatiskt slå ut kvittot mot detta betalsätt. 

Tänk på att det är viktigt att också namnsätta betalsätten i kassaprogrammet innan de används. För att veta mer om hur man "registrerar" de två egna (valfria) betalsätten via kassaprogrammets inställningsmeny se mer om detta i separat avsnitt.

Förbered så många snabbknappar som behövs för att passa er verksamhet. Glöm inte att alltid också spara knapplayouten efter att ändringar är gjorda.

 

Tips! För att uppdatera ändringar gjorda på Web Office behöver innehållet i kassan laddas om. Detta görs bland annat automatiskt vid inloggning i kassaprogrammet och det går bra att logga ut kassan när som helst under dagen för att sedan logga in igen. En utloggning påverkar inte dagens försäljning och utför inte heller något dagsavslut. Logga ut genom att "swipa" in från vänster och tryck på texten "Logga Ut". Logga därefter in igen och kassan uppdaterar eventuella ändringar som är gjorda i Web Office.