Ansluta SIM-kort för mobildata - Mobila Betalningslösningen

Ansluta SIM-kort för mobildata - Mobila Betalningslösningen

Om det inte finns Wi-Fi tillgängligt går det också bra att ansluta till Internet via ett SIM-kort över 3G- och 4G-näten. Innan SIM-kortet används måste dock PIN-koden avaktiveras. Undersök hur detta görs via mobiloperatören. Tänk också på att inte begränsa datamängden då en förbrukad datamängd innebär att kassasystemet inte kan kommunicera med kontrollenhet, betalkortsväxlar med mera och kommer således inte fungera. Det är också viktigt att säkerställa en god kvalité på signalen och undvika att använda mobilnätverk på platser med sämre mottagningsförhållanden. Ett försämrat nätverk eller förlust i anslutning kan komma att påverka kassan negativt och kan även resultera i oväntat uppkomna situationer och misslyckade transaktioner.

Tips! Anslut SIM-kortet i en "äldre" mobiltelefon och använd mobiltelefonens menyer för att avaktivera PIN-kodskravet på SIM-kortet. Tänk också på att inte bryta loss storleken på SIM-kortet till "nano" eller "micro" utan behåll den "tidigare SIM-storleken" (mini-SIM).

 

Öppna locket och anslut SIM-kortet

Säkerställ först att enheten är avstängd. För att stänga av håll inne "Power"-knappen i ett par sekunder och välj "Stäng av" på skärmen. När enheten är avstängd öppna upp batterilocket på undersidan genom att hålla inne låsspärren och lyft upp. 

Tryck till spärren och lyft upp locket.

För att använda enheten med mobildata placera SIM-kortet i den markerade platsen för "SIM" och för in det till vänster. (OBS! Sim kortet måste vara utan PIN-kod).

Lägg i SIM-kortet som på bilden och för det till vänster för att chippet ska komma i kontakt med kontaktstiften. 

Kortet är på plats när den inte går in längre. (Ungefär halva SIM-kortets längd så att man enkelt når och kan ta ut det igen vid behov).

Stäng batterilocket igen och slå därefter på enheten. 

Slå på enheten på samma sätt som i guiden för detta och invänta att systemet laddat klart.

När systemet är färdigladdat ansluter enheten automatiskt till mobiloperatören och symbolen för mobildataanslutningen visas tillsammans med mottagningen genom att dra ner "rullgardinsmenyn" från toppen av skärmen. 

När enheten har anslutit till Internet är den redo att användas.

Börja dock med att gå igenom uppstartsguiderna för Web Office där all relevant förberedelse för butikens innehåll görs innan inloggning i kassaprogrammet sker.