Anmäla till Skatteverket - Mobila Betalningslösningen

Anmäla till Skatteverket

Alla kassaregister ska anmälas till Skatteverket och den mobila kassalösningen är inget undantag från dessa regler.

I samband med leveransen av enheten skickas även själva tillverkardeklarationsetikett med som ska klistras synligt på enheten. Detta tillverkardeklarationsnummer ska bland annat användas vid anmälan till Skatteverket.

Annan information som kan behövas vid registrering är:

Version: 1.1.0.XX

Tillverkare av Kontrollbox: CleanCash

Modell av Kontrollbox: MultiUser C20+, HW rev: B, Version:1.07

Tillverkningsnummer på Kontrollbox: "RIHTT"-nummer på kontrollboxen. Vanligtvis läser man av en etikett på den fysiska kontrollboxen där detta nummer framgår. Då denna kassa ansluter till en molnbox kan man inte läsa av detta från den fysiska boxen. Numret framgår dock längre ner mot slutet på varje utslaget kvitto. För enkelhetens skull - läs av "RIHTT"-numret från ett utslaget kvitto.

Fysisk adress för Kontrollboxen: Renstiernas gata 37, 116 31 Stockholm

 

För ytterligare information om hur anmälan av kassaregister till Skatteverket sker hänvisar vi detta till Skatteverkets kundtjänst.