Anmäla till Skatteverket - Mobila Betalningslösningen

Anmäla till Skatteverket

Generellt ska kassaregister anmälas till Skatteverket och den mobila kassalösningen är inget undantag från detta. För allmän information om vad som gäller registrering av kassaregister vänligen kontakta Skatteverket.

 

Information som kan behövas vid registrering

Information om kontrollenheten

 • Tillverkare av Kontrollenhet: CleanCash Multiuser.
 • Modell av Kontrollenhet: MultiUser C20+
  • HW rev: X (Se ert välkomstmejl för korrekt "HW rev" då denna kan vara antingen A eller B).
  • SW ver. R1.07
 • Tillverkningsnummer på Kontrollenhet: "RIHTT"-nummer på kontrollboxen. Skickas ut i välkomstmejl samt framgår även på utslagna kvitton. 
 • Kontrollenhetens adress: 
  • Det är viktigt att det är nedanstående adress som registreras för denna kontrollbox (molnbaserad) och inte er egen butiksadress.
  • Namn: Retail Innovation
  • Adress: Vanligtvis "Renstiernas gata 37, 116 31 Stockholm" eller "Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm". (Se välkomstmejl med denna information).
 • POS-ID till kontrollenheten: Detta är unikt för varje kassa och framgår i välkomstmejlet samt på utslagna kvitton.

 

Information om kassaregistret

 • Identifikationsnummer: Erhålls av Skatteverket efter registrering av kontrollenhet.
 • Kassaregisterbeteckning: Nutid mPos.
 • Modell/Program (Kassaregisterprogram): Se korrekt information under kassaprogrammets inställningsmeny.
 • Version: SE 1.1.0.XX.
 • Terminalmodellbeteckning: SE-WESTPAY-100+.
 • Tillverkningsnummer: Se etikett under batteriet.
 • Journalminne eller Kontrollremsa: Journalminne

 

För ytterligare information om hur anmälan av kassaregister till Skatteverket hanteras hänvisar vi detta till Skatteverkets kundtjänst.

 

 

Etiketter för tillverkningsnummer och modellbeteckning

Vänd terminalen upp och ner och tryck till "låsspärren" för batterilocket på den nedre delen av batteriet. Lyft änden med låsspärren försiktigt rakt upp.

OBS! Avlägsna inte batteriet helt då detta sitter fastmonterat i en anslutningskabel. Vinkla upp batteriet försiktigt så att denna anslutningskabel inte riskeras att skadas.

Etiketterna med modellbeteckning och tillverkningsnummer ska finnas här. Om dessa saknas vänligen tag kontakt med er säljare för hjälp med detta.

Modellbeteckning.

Tillverkningsnummer.

Anteckna uppgifterna och stäng därefter locket försiktigt genom att lägga det på plats och "klicka" tillbaka låsmekanismen.